Depunerea situatiilor financiare online pe baza certificatului digital calificat

Consiliile de administratie si directoratele trebuie, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, situatiile financiare anuale sau, dupa caz, rapoartele cenzorilor ori ale auditorilor financiari.

Situatiile financiare se pot depune si online, semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. In Romania sunt trei furnizori acreditati: certSIGN, Digisign, Trans Sped.

Situatiile financiare in format electronic constau intr-un document PDF cu fisier xml atasat, care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40. Documentului i se pot atasa intr-o arhiva in format .zip (ce trebuie sa se incadreze in 10 MB) urmatoarele anexe scanate:

– note explicative la situatiile financiare anuale,

– situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar;

– raportul administratorilor;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori;

– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

– declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

Documentul PDF se semneaza electronic, folosind un certificat digital calificat, numai dupa completarea sa in totalitate si dupa incarcarea arhivei. Modificarea documentului dupa aplicarea semnaturii electronice duce la invalidarea ei.

Contribuabilii care au un certificat digital calificat pe care il folosesc pentru semnarea electronica si depunerea online a declaratiilor fiscale, pot folosi acelasi certificat digital si pentru semnarea eletronica a situatiilor financiare.

Pretul unui certificat digital nou este de 47 de Euro, fara TVA, la furnizorii certSIGN si Digisign si de 54 de Euro, fara TVA, la Trans Sped. certSIGN livreaza gratis certificatul digital prin curier rapid oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Cu un certificat digital calificat pot fi transmise online documentele in siguranta si cu rapiditate maxima atat partenerilor de afaceri, cat si urmatoarelor institutii: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Comisia pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Monitorul Oficial si Depozitarul Central.

Lasă un răspuns