Declaratiile D120 si D130, cu termen de depunere la 2 mai, pot fi depuse online, cu certificatul digital

Certificatul digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare permite depunerea online, pe portalul Agenitiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a 14 tipuri de formulare fiscale diferite, printre care se numara si declaratia 120 si declaratia 130.

Termen de depunere
Cele doua declaratii se depun anual, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare. Anul acesta termenul de depunere pentru D120 si D130 este in data de 2 mai.

Categoriile de contribuabili care le depun
Formularul 120 – decontul privind accizele – se completeaza de catre platitorii de accize.
Formularul 130 – decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna – se completeaza de catre toti platitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, carora le revine aceasta obligatie de plata.

Modalitatea de depunere
Ambele formulare pot fi depuse atat in format tiparit, cat si in format electronic. Depunerea online a acestor formulare (si a celorlalte 12 declaratii) se face folosind un certificat digital calificat emis de unul dintre cei 5 furnizori de serivicii de certificare din Romania: certSIGN, DigiSign, Alfasign, Cert Digital si Trans Sped.

Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat, pe baza caruia pot fi transmise timp de un an declaratiile fiscale si rapoartele financiare pentru un numar nelimitat de CUI-uri, este de 47 de Euro la primii 4 furnizori si de 54 de Euro la ultimul.
certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera tot gratis 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Pe langa depunerea online a declaratiilor la ANAF, certificatul calificat permite transmiterea documentelor online catre CNAS, SEAP, ANRMAP, ONRC, ITM, CSSPP, Monitorul Oficial si Depozitarul Central, dar si catre partenerii de afaceri.

6 dintre obligatiile fiscale cu termenul de depunere la 25 aprilie pot fi depuse online, cu certificatul digital

10 obligatii fiscale au termenul de indeplinire miercuri, de 25 aprilie. 6 dintre aceste obligatii pot fi transmise online, folosind un certificat digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cele 6 obligatii fiscale care pot fi depuse online sunt urmatoarele:

Formular 100 – declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (se depune online sau la ghiseu)

Formularul 112 – declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta (se depune exclusiv online)

Formularul 300 – decontul de TVA (se depune online sau la ghiseu)

Formularul 301 – decontul special de TVA pentru luna precedenta (se depune online sau la ghiseu)

Formularul 390 VIES – declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta (se depune online sau la ghiseu)

Formularul 394 – declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (se depune online sau la ghiseu)

Declaratiile fiscale pot fi transmise online folosind un certificat digital emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. In Romania, furnizorii acreditati sunt certSIGN, DigiSign, Alfasign si Trans Sped.

Pretul unui certificat digital calificat, pe baza caruia pot fi depuse online declaratiile pentru un numar nelimitat de societati, este de 47 de Euro la certSIGN, DigiSign, Alfasign si de 54 de Euro la Trans Sped. Preturile nu includ TVA.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital calificat oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna, timp de un an.

Indiferent de unde este achizitionat, certificatul digital permite transmiterea unui numar nelimitat de documente in relatia cu CNAS, CSSPP, ITM, ONRC, CNVM, Monitorul Oficial, Depozitarul Central si participarea la licitatii prin SEAP.

Depunerea declaratiei 300 online, pe baza certificatului digital calificat

Declaratia 300, “Decont de taxa pe valoarea adaugata” este unul dintre cele 16 formulare care pot fi depuse online, pe portalul ANAF, pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Declaratia 300, “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, in functie de specificul contribuabilului.

Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul ANAF, la sectiunea “Declaratii electronice”, in felul urmator:

1. daca programul de contabilitate folosit nu completeaza automat declaratia D 300, se acceseaza sectiunea “Descarcare declaratii”. De aici se descarca ultima versiune a declaratiei 300, in format PDF (Soft A).

Dupa completarea delcaratiei D300 se aceseaza sectiunea “Transmitere declaratii” si se procedeaza ca la punctul 3.

2. daca programul de contabilitate folosit completeaza automat delcaratia D 300, dupa generarea ei se acceseaza sectiunea “Transmitere declaratii”.

3. Se selecteaza Alegeti fisierul, se face click pe Browse, se alege documentul PDF cu declaratia D 300 si se efectueaza click pe Trimite.

Pentru a putea depune declaratia D300 online, trebuie achizitionat si folosit un certificat digital calificat. Acesta poate fi cumparat de la oricare dintre furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania, respectiv certSIGN, DigiSign, Alfasign si Trans Sped . Pretul certificatului digital este de 47 de Euro fara TVA la primii trei si de 54 de Euro la ultimul.
certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale.

Pe baza certificatului digital calificat pot fi semnate timp de un an un numar nelimitat de documente in format electronic, indiferent de furnizorul de la care a fost achizitionat.

Procedura de depunere a declaratiilor fiscale online, folosind certificatul digital calificat

Folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare pot fi depuse online, pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, un numar de 16 declaratii si situatiile financiare.

Pentru depunerea declaratiilor prin mijloace electronice, dupa achizitionarea certificatului digital calificat se procedeaza in felul urmator:

1. Se descarca declaratiile accesand urmatoarea cale de pe portalul ANAF: Declaratii electronice -> Descarcare declaratii;

2. Avand aplicatia Acrobat Reader instalata, se completeaza, se valideaza si se semneaza electronic cu certificatul digital calificat declaratia;

3. Se acceseaza pagina “Declaratii electronice/Transmitere declaratii”

4. Pentru incarcarea declaratiilor completate si semnate electronic, se apasa butonul “Browse”, se selecteaza declaratia vizata si apoi apasa butonul “Transmite declaratia”.

5.  Dupa incarcarea fiecarei declaratii, va fi generat un mesaj de confirmare a operatiunii care contine:
• Numarul si tipul documentului transmis,
• Data depunerii,
• Recipisa cu semnatura electronica a ANAF care atesta depunerea declaratiei fiscale respective.

6. Pentru a afla in ce stadiu sunt declaratiile transmise, este necesara autentificarea pe portalul ANAF, utilizand butonul “Login” de pe pagina principala si apoi trebuie incarcatul certificatul digital calificat folosind optiunea “Prezentare certificat”.

Pentru a putea transmite declaratii fiscale online, pe portalul ANAF, este nevoie de un certificat digital calificat. Persoanele care nu detin un certificat calificat, pot obtine unul de la oricare dintre furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania, respectiv certSIGN, DigiSign, Alfasign si Trans Sped. Pretul certificatului digital calificat este de 47 de Euro la primii 3 furnizori si de 47 de Euro la ultimul (preturile nu contin TVA). certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Cu un singur certificat digital calificat pot fi semnate electronic si transmise online, timp de un an, un numar nelimitat de documente in relatia cu ANAF, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), ANRMAP, Oficiul  National al Registrului Comertului (ONRC), ITM, CSSP, CNVM, Monitorul Oficial si Depozitarul Central. Certificatul digital poate fi folosit de asemenea pentru transmiterea cu rapiditate si in siguranta a documentelor cu valoare legala online partenerilor de afaceri: contracte, facturi, rapoarte, constatari, mostre etc.

Transmiterea formularului D230 online, cu certificatul digital calificat

Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual (formularul D230) poate fi transmisa online, incepand cu raportarile pentru anul 2011, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Declaratia 230 poate fi depusa de toate persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:

– au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora;

– opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau catre o unitate de cult.

– contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Termenul de depunere a declaratiei 230 este data de 25 mai.

Pentru transmiterea declaratiei 230 online, poate fi folosit acelasi certificat digital calificat achizitionat pentru semnarea electronica si transmiterea declaratiei 112. Pe baza unui certificat digital calificat pot fi semnate electronic si transmise prin mijloace electronice 16 formulare fiscale si situatiile financiare in relatia cu ANAF. Acelasi certificat digital permite de asemenea transmiterea online a documentelor in relatia cu partenerii de afaceri si catre institutii precum CNAS, SEAP, ONRC, ITM, CSSP, CNVM, Depozitarul Central, Monitorul Oficial etc.

Certificatul digital calificat poate fi cumparat de la oricare dintre furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania: certSIGN, Digisign, Trans Sped si Alfasign.

Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat pe baza caruia pot fi transmise online declaratiile pentru un numar nelimitat de societati este de 47 de Euro la certSIGN, DigiSign si Alfasign, si de 54 de Euro la Trans Sped. certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Depunerea declaratiei D200 online, folosind certficatul digital

Certificatul digital calificat emis de un furnizor acreditat de certificare permite depunerea online, pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui numar de 12 formulare.

Folosind un singur certificat digital calificat pot fi semnate electronic si depuse online un numar nelimitat de declaratii fiscale, pentru un numar nelimitat de societati. Declaratia 200, privind veniturile realizate din Romania, este una dintre formularele care pot fi depuse online.

Categoriile de contribuabili care depun declaratia 200
Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau
intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
1. Activitati independente;
2. Cedarea folosintei bunurilor;
3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
4. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in
cazul societatilor inchise;
5. Operatiuni de vanzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare
tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Termenele de depunere a declaratiei 200, potrivit OPANAF 52/2012, sunt urmatoarele:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui
de realizare a venitului;
‐ ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea
unei declaratii rectificative pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie “X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Modalitatea de depunere a declaratiei 200
Incepand din 15 martie 2012, pentru perioadele de raportare incepand cu anul 2011, declaratia 200 poate fi semnata electronic si depusa online prin portalul www.e-guvernare.ro, folosind un certificat digital calificat.

Contribuabilii care nu detin un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor fiscale, pot obtine unul de la oricare dintre cei 3 furnizori acreditati de servicii de certificare din Romania, respectiv certSIGN, DigiSign sau Trans Sped.

Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat este de 47 de Euro la certSIGN si DigiSign, si de 54 de Euro la Trans Sped. certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna, timp de un an.

Cu un singur certificat digital pot fi semnate electronic si transmise online rapid si in siguranta, un numar nelimitat de documente in relatia cu ANAF, CNAS, SEAP, ONRC, ITM, CSSP, Monitorul Oficial, CNVM si cu partenerii de afaceri – contracte,  rapoarte, facturi, note de comanda, constatari, mostre etc.

Transmiterea unui e-mail confidential, prin criptarea cu un certificat digital

Certificatul digial calificat poate fi folosit atat in relatia cu institutii de stat precum ANAF, CNAS, SEAP si ONRC, cat si in relatia cu partenerii de afaceri, pentru semnarea electronica si criptarea oricarui tip de document in format digital si a email-urilor.

Prin semnarea electronica a datelor in format electronic pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare, datelor le sunt asigurate autenticitatea, integritatea si nerepudierea. In vederea asigurarii confidentialitatii datelor sensibile transmise online, este recomandata criptarea lor folosind certificatul digital calificat.

Pentru criptarea e-mail-urilor, trebuie importat certificatul digital in clientul de e-mail. In acest sens, se conecteaza la calculator dispozitivul USB pe care este stocat certificatul digital si se procedeaza in felul urmator:

In Outlook 2010
Urmand calea Tools > Trust Center > Trust Center Settings > E-mail Security > Settings se deschide fereastra Change security settings. Aici se face click pe cele doua butoane Choose si se selecteaza certificatul digital.

In Outlook 2007
Se urmeaza traseul Tools > Trust Center > E-mail Security > Settings, iar in fereastra care se deschide se face click pe butoanele Choose si se alege certificatul digital.

In Outlook Express
Se face click pe Tools, apoi pe Accounts. In fereastra care apare se alege fila Mail si se face click pe butonul Properties. Se alege fila Security, se apasa cele doua butoane Select si se indica certificatul digital.

Pentru a trimite un e-mail criptat este nevoie de certificatul digital al destinatarului e-mail-ului criptat. Certificatul digital poate fi obtinut prin solicitarea unui e-mail semnat electronic de persoana respectiva si adaugarea ei in lista de contacte facand click dreapta pe numele din campul From si apoi selectand Add To Outlook Contacts. Daca persoana este deja in lista de contacte, va aparea o fereastra de atentionare.

Pentru trimiterea unui email criptat se va proceda astfel:
1. Click pe Create Mail / New din fereastra principala.
2. Dupa scrierea mesajului, se apasa butonul de criptare din bara de meniu si apoi Send