Depunerea declaratiei D200 online, folosind certficatul digital

Certificatul digital calificat emis de un furnizor acreditat de certificare permite depunerea online, pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui numar de 12 formulare.

Folosind un singur certificat digital calificat pot fi semnate electronic si depuse online un numar nelimitat de declaratii fiscale, pentru un numar nelimitat de societati. Declaratia 200, privind veniturile realizate din Romania, este una dintre formularele care pot fi depuse online.

Categoriile de contribuabili care depun declaratia 200
Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau
intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
1. Activitati independente;
2. Cedarea folosintei bunurilor;
3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
4. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in
cazul societatilor inchise;
5. Operatiuni de vanzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare
tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Termenele de depunere a declaratiei 200, potrivit OPANAF 52/2012, sunt urmatoarele:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui
de realizare a venitului;
‐ ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea
unei declaratii rectificative pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie “X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Modalitatea de depunere a declaratiei 200
Incepand din 15 martie 2012, pentru perioadele de raportare incepand cu anul 2011, declaratia 200 poate fi semnata electronic si depusa online prin portalul www.e-guvernare.ro, folosind un certificat digital calificat.

Contribuabilii care nu detin un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor fiscale, pot obtine unul de la oricare dintre cei 3 furnizori acreditati de servicii de certificare din Romania, respectiv certSIGN, DigiSign sau Trans Sped.

Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat este de 47 de Euro la certSIGN si DigiSign, si de 54 de Euro la Trans Sped. certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna, timp de un an.

Cu un singur certificat digital pot fi semnate electronic si transmise online rapid si in siguranta, un numar nelimitat de documente in relatia cu ANAF, CNAS, SEAP, ONRC, ITM, CSSP, Monitorul Oficial, CNVM si cu partenerii de afaceri – contracte,  rapoarte, facturi, note de comanda, constatari, mostre etc.

Lasă un răspuns