Situatiile financiare cu termenul de depunere la 29 mai pot fi depuse online, cu certificatul digital

In data de 29 mai este termenul de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului 2011. Aceste situatii pot fi depuse si online, pe portalul e-guvernare.ro, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale revine societatilor comerciale, societatilor/ companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor PJ cu sediul sau domiciliul in strainatate.

Situatiile financiare anuale si cele simplificate la 31 decembrie 2011 in format electronic constau intr-un document PDF cu fisier xml atast, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40.

Acestui document i se ataseaza o arhiva (format .zip) care poate cuprinde urmatoarele anexe scanate: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale. Arhiva nu trebuie sa depaseasca dimensiunea de 10 MB, iar elementele scanate trebuie sa fie lizibile.

Dupa completarea tuturor campurilor si incarcarea arhivei, documentul PDF se semneaza electronic, folosind certificatul digital calificat.

Pentru obtinerea certificatului digital, contribuabilii se pot adresa oricarui furnizor acreditat din Romania, respectiv certSIGN, Digisign, Alfasign, Certdigital si Trans Sped. Pretul fara TVA al certificatului digital calificat, pe baza caruia pot fi depuse declaratiile fiscale si situatiile financiare pentru un numar nelimitat de societati, este de 47 de euro la primii patru furnizori si 54 de euro la ultimul.

certSIGN livreaza certificatul digital gratis, prin curier rapid, oriunde in tara si ofera suplimentar 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Certificatul digital calificat permite transmiterea online a 12 formulare in relatia cu ANAF si transmiterea documentelor in format electronic catre alte 7 institutii – CNAS, ANRMAP, ITM, CSSPP, CNVM, CNVM, Monitorul Oficial – si catre partenerii de afaceri.

Declaratiile cu termen de depunere la 25 mai care pot fi depuse online cu certificatul digital

In data de 25 mai au termenul de depunere 12 declaratii fiscale, dintre care 7 pot fi depuse online, pe baza certificatului digital emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cele 7 declaratii fiscale care pot fi depuse online sunt urmatoarele:

– Formularul 100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat

– Formularul 112 – declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta

– Formularul 230 – cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

– Formularul 300 – decontul de TVA

– Formularul 301 – decontul special de TVA pentru luna precedenta

– Formularul 390 VIES – declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta

– Formularul 394 – declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente

Depunerea acestor declaratii fiscale online se face folosind un certificat digital calificat emis de un furnzizor acreditat de servicii de certificare, respectiv certSIGN, DigiSign, Alfasign, Certdigital sau Trans Sped. Pretul fara TVA al certificatului digital este de 47 de Euro la primii patru furnizori si de 54 de Euro la ultimul. certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna, timp de un an.

Un singur certificat digital este suficient pentru depunerea online a declaratiilor fiscale si a situatiilor financiare pentru un numar nelimitat de CUI-uri,  participarea la licitatii prin SEAP si transmiterea documentelor online catre CNAS, CSSPP, ITM, ONRC, CNVM, Monitorul Oficial, Depozitarul Central.

Totul despre completarea documentului de confirmare

Declaratia 112 (declaratia unica) se depune exclusiv online, semnata electronic pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. Aceasta nu este insa singura declaratie care poate fi depusa prin mijloace electronice. Un numar de alte 13 formulare pot fi transmise folosind certificatul digital calificat.

Inainte de a putea depune declaratiile fiscale online, certificatul digital trebuie inregistrat in sistemul ANAF prin descarcarea, completarea si incarcarea pe site-ul ANAF a documentului de confirmare si depunerea la ghiseu a formularului 150.

Pentru a putea deschide, completa si semna electronic documentul de confirmare, este necesar ca:

– pe calculator sa fie instalat programul Adobe Reader,

– computerul sa aiba acces la Internet,

– dispozitivul criptografic (token-ul) sa fie conectat la calculator,
– certificatul digital sa fie deja instalat.

Documentul de confirmare se completeaza astfel:

1. Se completeaza doar campurile din jumatatea superioara a documentului cu datele titularului certificatului:
• Nume,
• Prenume – daca titularul are doua prenume, ele se separa prin cratima,
• CNP,
• adresa de email – trebuie sa coincida cu cea specificata in certificatul digital.

2. Nu se completeaza sub bara neagra din zona mediana a documentului.

3. Pentru a semna electronic documentul de confirmare, se face click pe campul Semnatura utilizator.

4. Documentul de confirmare completat si semnat electronic se transmite pe e-mail catre furnizorul certificatului digital. Dupa verificarea datelor completate, furnizorul il retrimite pe e-mail clientului.

5. Documentul de confirmare contrasemnat de furnizor se incarca pe situl ANAF.

6. Se imprima, se semneaza olograf si se stampileaza formularul 150 generat automat de portalul ANAF,

7. Formularul 150, actul de identitate al titularului si documentul care atesta calitatea titularului certificatului digital de reprezentant legal al contribuabilului (sau imputernicirea) se prezinta la orice unitate fiscala.

Furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania sunt certSIGN, Digisign Aflasign, Certdigital si Trans Sped. Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat este de 47 de euro la primii patru furnizori mentionati si de 54 de euro la ultimul. certSIGN livreaza gratis certificatul digital prin curier rapid oriunde in tara si ofera 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Cu certificatul digital calificat pot fi transmise documente in format electronic catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),  Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Monitorul Oficial etc.

Declaratia 390 VIES. Depunerea online, cu certificatul digital calificat

Cu un singur certificat digital calificat pot fi depuse 14 tipuri de declaratii in relatia cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Printre acestea se numara si formularul 390 VIES – Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri.

Cine depune declaratia 390 VIES

Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre UE, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal.

Termenul de depunere

Declaratia 390 se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 156^4 din Codul fiscal, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice în care ia nastere exigibilitatea taxei.

Modalitate de depunere

Declaratia 390 poate fi depusa si online, pe portalul e-guvernare.ro, semnata electronic pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat in baza legii 455/2001.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si cei mijlocii, precum si sediile lor secundare, au obligatia depunerii declaratiei 390 online.

In Romania exista 5 furnizori acreditati de servicii de certificare, respectiv certSIGN, DigiSign, Alfasign, Certdigital si Trans Sped. Pretul fara TVA al certificatului digital calficat este de 47 de euro la primii patru furnizori mentionati si de 54 de euro la ultimul.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital, prin curier rapid oriunde in tara, si ofera 60 de marci temporale pe luna, timp de un an.

Indiferent de furnizorul de la care este achizitionat, certificatul digital calificat permite semnarea electronica a unui numar nelimitat de documente si transmiterea lor online catre partenerii de afaceri, cat si in relatia cu: ANAF, CNAS, SEAP, ANRMAP, ONRC, ITM, CSSPP, CNVM, Depozitarul Central si Monitorul Oficial.

Situatiile financiare cu termenul de depunere la 2 mai pot fi depuse online cu certificatul digital calificat

Astazi este termenul de depunere a situatiilor financiare la 31 decembrie 2011  pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Potrivit prevederilor legale, la aceasta data au obligatia de a depune situatiile financiare asociatiile, fundatiile, organizatiile patronale si sindicale, cultele religioase, partidele politice si toate PJ fara scop patrimonial infiintate in baza unor legi speciale.

Organizatiile fara scop patrimonial care nu desfasoara activitati economice trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale simplificate cuprinzand bilantul prescurtat si contul prescurtat al rezultatului exercitiului. Persoanele juridice fara scop patrimonial de utilitate publica nu au aceasta obligativitate.

Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla nu  trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale.

Situatiile financiare anuale si cele simplificate la 31 decembrie 2011 in format electronic constau intr-un document PDF cu fisier .xml atast, care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40.

La acest document se ataseaza o arhiva in format .zip care poate cuprinde, dupa caz, urmatoarele anexe scanate: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale. Arhiva nu trebuie sa depaseasca dimensiunea de 10 MB.

Situatiile financiare la 31 decembrie 2011 se pot depune online, semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat eliberat de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania sunt certSIGN, DigiSign, Alfasing, Certdigital si Trans Sped. Pretul fara TVA al certificatului digital calificat este 47 de Euro la primii 4 furnizori, si de 54 de Euro la ultimul.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in Romania si ofera 60 de marci temporale timp de un an.

Cu un singur certificat digital calificat pot fi semnate electronica si transmise online documentele catre ANAF, CNAS, ONRC, ITM, CSSPP, Monitorul Oficial, Depozitrul Central, CNVM. Certificatul calificat permite de asemenea participarea la licitatii publice prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) si transmiterea oricarui tip de document cu valoare legala, rapid si sigur, catre partenerii de afaceri.