Situatiile financiare cu termenul de depunere la 2 mai pot fi depuse online cu certificatul digital calificat

Astazi este termenul de depunere a situatiilor financiare la 31 decembrie 2011  pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Potrivit prevederilor legale, la aceasta data au obligatia de a depune situatiile financiare asociatiile, fundatiile, organizatiile patronale si sindicale, cultele religioase, partidele politice si toate PJ fara scop patrimonial infiintate in baza unor legi speciale.

Organizatiile fara scop patrimonial care nu desfasoara activitati economice trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale simplificate cuprinzand bilantul prescurtat si contul prescurtat al rezultatului exercitiului. Persoanele juridice fara scop patrimonial de utilitate publica nu au aceasta obligativitate.

Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla nu  trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale.

Situatiile financiare anuale si cele simplificate la 31 decembrie 2011 in format electronic constau intr-un document PDF cu fisier .xml atast, care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40.

La acest document se ataseaza o arhiva in format .zip care poate cuprinde, dupa caz, urmatoarele anexe scanate: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale. Arhiva nu trebuie sa depaseasca dimensiunea de 10 MB.

Situatiile financiare la 31 decembrie 2011 se pot depune online, semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat eliberat de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania sunt certSIGN, DigiSign, Alfasing, Certdigital si Trans Sped. Pretul fara TVA al certificatului digital calificat este 47 de Euro la primii 4 furnizori, si de 54 de Euro la ultimul.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in Romania si ofera 60 de marci temporale timp de un an.

Cu un singur certificat digital calificat pot fi semnate electronica si transmise online documentele catre ANAF, CNAS, ONRC, ITM, CSSPP, Monitorul Oficial, Depozitrul Central, CNVM. Certificatul calificat permite de asemenea participarea la licitatii publice prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) si transmiterea oricarui tip de document cu valoare legala, rapid si sigur, catre partenerii de afaceri.

Lasă un răspuns