Depunerea declaratiei 301 online

Declaratia 301, „Decont special de taxa pe valaorea adaugata” se depune de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

‐ persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila

– persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din Codul fiscal, neinregistrate in scopuri de TVA, care nu au obligatia de a se inregistra, cf. art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate cf. art. 153^1

‐ persoanele juridice neimpozabile, neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

– persoanele inregistratate care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*.

– persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal

– persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

‐ persoanele impozabile obligate la plata taxei cf. art. 150 din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1

– persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate cf. art. 153^1 din Codul fiscal, beneficiare de servicii prestate in Romania, cf. art. 133, furnizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153;

‐ persoanele obligate la plata taxei cf. art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, inregistrate cf. art. 153^1 si care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132, daca livrarile sunt realizate de persoane impozabile care nestabilite in Romania sau nu sunt considerate cf. art. 125^1 a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

‐ persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri;

‐ persoanele obligate la plata taxei cf. art. 150 din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1 , si care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania cf. art. 132 sau 133, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile nestabilite in Romania sau care nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei cf. art. 125^1 si care nu sunt inregistrate in Romania cf. art. 153.

– persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1, si de catre persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1, care beneficiaza de servicii prestate in Romania cf. art. 133 furnizate de persoane impozabile nestabilite pe teritoriul Romaniei cf. art. 125^1, dar care sunt stabilite in Comunitate, chiar daca sunt inregistrate in Romania cf. art. 153.

Momentul exigibilitatii taxei intervine astfel:

‐ in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea;

‐ daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a avut loc livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii atat pentru livrarile cat si pentru achizitiile intracomunitare.

Depunerea declaratiei 301

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se poate depune online, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. In Romania sunt 5 astfel de furnizori, respectiv certSIGN, Digisign, Trans Sped, Alfasign si Certdigital, iar pretul unui certificat digital calificat este de aproximativ 47 de euro fara TVA.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital calificat pe intreg teritoriul Romaniei si ofera 60 de marci temporale gratuite lunar tuturor clientilor sai si suport tehnic 24/24 pentru instalarea si utilizarea certificatelor calificate.

Termenul de depunere al declaratiei este dupa cum urmeaza:

a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul 301, cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi cf. art. 125^1 din Codul fiscal, pentru care se datoreaza TVA in Romania;

b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou sau a unuia folosit, pentru care se datoreaza taxa, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau folosite, taxabile in Romania, poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta „Declaratie rectificativa”.

Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana astazi

Astazi este ultima zi de depunere pentru un numar de 8 declaratii fiscale. Certificatul digital calificat folosit pentru depunerea declaratiei 112 (declaratia unica) prin mijloace electronice de transmitere la distanta permite depunerea online a mai mult de jumatate dintre aceste declaratii.

Declaratiile care trebuie depuse pana la sfarsitul acestei zile si pot fi transmise online pe portalul ANAF sunt urmatoarele:

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 (declaratia unica) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia recapitulativa 390 VIES privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat cf. art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal
 • Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

O singura declaratie dintre cele 8 care au termenul de depunere astazi poate fi depusa doar la ghiseu:

 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Cele 7 declaratii mentionate mai sus pot fi depuse online utilizand un certificat digital calificat cumparat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare. Contribuabilii mari, mijlocii si sediile lor secundare au obligatia, potrivit OPANAF 2520/2010, sa le depuna online, pe e-guvernare.ro.

Certificatul digital calificat poate fi cumparat de la unul dintre 5 furnizori acreditati de servicii de certificare din Romania: certSIGN, Digisign, Certdigital, Aflasign si Trans Sped. Pretul fara TVA al certificatului digital calificat este de aproximativ 47 de euro.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital calificat oriunde in tara, eliminand astfel cheltuielile de transport. Iar pentru ca documentele necesare obtinerii certificatului pot fi depuse la oricare dintre cei peste 300 de parteneri din tara, autentificarea notariala este eliminata, odata cu ea cheltuieli suplimentare de peste 10 euro.

Totodata, certSIGN ofera tuturor clientilor sai 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

 

Softul A de generare a declaratiei 112 a fost modificat

ANAF a modificat ieri, 20.09.2012, softul A de generare a Declaratiei 112 (declaratia unica) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

PDF-ul, ajuns la versiunea 2.0.6, corecteaza erorile existente in cazul versiunilor anterioare in campul corespunzator rectificativei.

Declaratia 112 trebuie depusa pana la 25.09.2012 atat de contribuabilii care au obligatia de a o depune lunar, cat si de cei care au optat pentru depunerea ei trimestriala.

Depunerea declaratiei 112 se realizeaza online, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. Pretul unui astfel de certificat este de aproximativ 47 de euro fara TVA si poate fi cumparat de la certSIGN, Digisign, Certdigital, Alfasign sau Trans Sped.

Un singur certificat digital calificat permite depunerea online a declaratiei 112 si a altor 13 formulare pentru un numar nelimitat de societati.

certSIGN livreaza gratis certificatul calificat oriunde in tara, ofera lunar 60 de marci temporale gratuite si suport tehnic specializat 24/24.

Declaratia 318 poate fi depusa online cu certificatul digital

Declaratia 318 „cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania” cu termenul de depunere la 1 octombrie 2012 poate fi depusa online pe baza certificatului digital calificat.

Cererea se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea TVA achitate pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in statul membru UE in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.

Declaratia 318 se depune online, pe portalul e-guvernare.ro – unde se depune si declaratia unica (declaratia 112) – utilizand certificatul digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare. Formatul electronic al declaratiei 318 se obtine utilizand programul de asistenta pus la dispozitie de ANAF.

Pentru obtinerea certificatului digital calificat, va puteti adresa uneia dintre  companiile acreditate in baza Legii nr. 455/2001 sa furnizeze de servicii de certificare, respectiv: certSIGN, Digisign, Certsign, Alfasign si Trans Sped. Pretul certificatului digital calificat este de 47 de euro fara TVA la primii patru furnizori de mai sus si de 54 de euro fara TVA la ultimul.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital calificat oriunde in tara si ofera 60 de marci temporale lunar gratuite si suport tehnic specializat disponibil 24/24.

Pe baza certificatul digital calificat pot fi depuse online, timp de un an, declaratiile fiscale pentru un numar nelimitat de societati. Numarul formularelor care pot fi depuse online se ridica la 14: D100, D101, D103, D112 (declaratia unica), D120, D200, D208, D300, D301, D318, D390 VIES, D394, D600, D710. Acelasi certificat calificat permite de asemenea depunerea online a situatiilor financiare si a raportarilor anuale.

Declaratiile fiscale cu termenul de depunere la 25 septembrie

Un numar de 8 declaratii fiscale au termenul de depunere marti, 25 septembrie. Mai mult de jumatate dintre acestea pot fi depuse online folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat – se poate depune online*

Declaratia 112 (declaratia unica) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – se depune exclusiv online.

Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata – se poate depune online*

Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata – se poate depune online*

– Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania  – se depune la ghiseu

– Declaratia recapitulativa 390 VIES privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare – se poate depune online*

– Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – se poate depune online

– Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat cf. art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal – se poate depune online

*Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si cei mijlocii, precum si sediile lor secundare, au obligatia de a depune aceste declaratii online, pe e-guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

In Romania exista 5 astfel de furnizori acreditati de servicii de certificare: certSIGN, Digisign, Certdigital, Aflasign si Trans Sped. Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat este de aproximativ 47 de euro fara TVA.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara, eliminand astfel cheltuieli precum cele legate de autentificarea notariala sau cele de transport, si ofera 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Depunerea declaratiei 600 online

Contributiile sociale la pensii datorate de persoanele fizice sunt administrate de la 1 iulie de ANAF. Declararea veniturilor care reprezinta baza de calcul a acestor contributii se realizeaza prin depunerea formularului 600.

Obligatia de depunere a acestui formular revine tuturor persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii.

Termenul de depunere

Declaratia 600 se depune dupa cum urmeaza:

– pana la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia, in cazul pentru contribuabililor deja infiintati;
– in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor infiintati dupa data de 1 iulie 2012

Potrivit Ordinului comun al ANAF si CNPP nr. 874/221/2012 publicat in Monitorul Oficial nr. 821 din 25 iunie 2012, declaratia 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune de catre:

 • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • membrii intreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
 • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Obligatia depunerii declaratiei 600 nu revine insa persoanelor fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe si nici somerilor.

Formularul 600 poate fi depus la fel ca decaratia 112, online, pe portalul ANAF,  folosind certificatul digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare: certSIGN, DigiSign, Alfasign, Certdigital sau Trans Sped.

Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat, pe baza caruia pot fi depuse online atat declaratia 600, declaratia 112, cat si alte 12 formulare pentru un numar nelimitat de societati, este de 47 de euro la certSIGN, DigiSign, Alfasign si Certdigital si de 54 de euro la Trans Sped.

certSIGN ofera tuturor clientilor sai livrare gratuita, suport tehnic non-stop, marcare temporala si o serie de extrabeneficii – vouchere pentru produse financiar-contabile, acces la soft legislativ si arhivare electronica – persoanelor care utilizeaza certificatul digital in relatia cu ANAF.

Documentele care pot fi semnate electronic utilizand certificatul digital calificat

Certificatul digital calificat este un instrument care simplifica substantial modul de lucru in relatia cu institutiile de stat si cu partenerii de afaceri.

Documentele care pana nu demult rapeau timp pretios ori de cate ori trebuiau depuse fizic la o institutie, acum pot fi transmise online in cateva secunde.

Intrucat potrivit Legii nr. 455/2001 semnatura electronica extinsa este asimilata inscrisului sub semnatura privata, toate documentele semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat au valoare legala de necontestat in justitie.

Asadar, semnatura electronica extinsa creata pe baza certificatul digital calificat da valoare legala oricarui tip de document si permite transmiterea lui online mai rapid, mai comod si in siguranta deplina. Pot fi semnate contracte, rapoarte financiare, state de plata a salariilor, note de comanda, constatari, mostre, notificari, fotografii digitale si orice alt tip de document in format electronic.

Certificatul digital clalificat care permite semnarea unui numar nelimitat de documente timp de un an si transmiterea lor online catre partenerii de afaceri ori catre institutiile de stat este de 47 de Euro, fara TVA. El poate fi achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, respectiv certSIGN, Digisign, Certdigital, Alfasign si Trans Sped.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital prin curier rapid oriunde in tara, ofera gratis 60 de marci temporale lunar timp de un an. In plus, ofera la cumpararea kitului de semnatura electronica un pachet de extrabeneficii format din vouchere pentru produse de contabilitate, acces la cea mai moderna aplicatie juridica din Romania si la serviciul de arhivare electronica cu valoare legala care permite arhivarea timp de un an a tuturor declaratiilor fiscale depuse online.

Biroul tau: ZERO consum de hartie

Doua solutii electronice accesibile oricarui IMM pot reduce cheltuielile de procesare a documentelor cu peste 75%, le elimina pe cele de transport si permit pastrarea documentelor in siguranta, la indemana, fara a-ti aglomera biroul.

Cele doua solutii sunt semnatura electronica (generata cu ajutorul certificatului digital calificat) si serviciul de arhivare electronica cu valoare legala si sunt oferite de certSIGN, cel mai mare furnizor de certificate digitale din Romania.
Daca certificatul digital calificat permite semnarea electronica si transmiterea online a oricarui tip de document cu valoare legala (de la fotografii digitale, la contracte), si este folosit deja de IMM-uri pentru depunerea declaratiilor fiscale online, serviciul de arhivare electronica cu valoare legala este extrem de putin utilizat. Insa, avantajele pe care le presupune acest serviciu sunt semnificative.

Cu ajutorul serviciului de arhivare electronica cu valoare legala poti arhiva documentele electronice pe termen lung, in conformitate cu cerintele legale, in siguranta (nu poti pierde sau deteriora documentele), mai eficient (poti gasi orice document in cateva secunde) si mai elegant – documentele nu iti ocupa spatiu in birou. Folosind aceste doua solutii, nu mai este nevoie sa tiparesti, sa indosariezi, sa arhivezi documentele intr-un spatiu fizic, sa pierzi timp si bani pe consumabile si pe transport in timp ce, foaie cu foaie, dosar cu dosar, iti reduci spatiul din birou. In acelasi timp, ai garantia faptului ca documentele tale au, potrivit Legii nr 135/2007 privind arhivarea electronica, valoarea legala a celor semnate olograf si stampilate.

Serviciul este extrem de util pentru pastrarea declaratiilor fiscale depuse online. Pentru fiecare declaratie depusa online, contribuabilii trebuie sa pastreze un exemplar pentru eventuale controale din partea ANAF. Cu ajutorul serviciului de arhivare electronica cu valoare legala se arhiveaza chiar originalul declaratiei – creat si semnat in mediu electronic – si nu doar o copie a acesteia. De asemenea, certificatul digital calificat si serviciul de arhivare electronica cu valoare legala iti permit sa semnezi orice tip de document, sa il transmiti oriunde, oricand si sa gasesti documentele arhivate in doar cateva secunde.

Mai mult, aceste solutii, impreuna cu serviciul de marcare temporala si cu o aplicatie de facturare electronica, iti permit emiterea de facturi, bonuri si chitante electronice, pe care le poti genera, transmite si arhiva in format electronic. Fara hartie si fara cheltuieli inutile.

certSIGN ofera la cumpararea sau reinnoirea unui certificat calificat serviciul de arhivare electronica cu valoare legala inclus in pretul certificatului. Astfel, poti sa-ti arhivezi toate declaratiile fiscale transmise online timp de un an fara un cost suplimentar. In plus, certSIGN este singura companie din Romania care furnizeaza toate elementele necesare emiterii acestor documente in format electronic (www.certsign.ro).

Verificarea starii declaratiilor fiscale depuse online

Potrivit OG 29/2011, obligatia depunerii declaratiilor fiscale online este considerata indeplinita doar dupa incarcarea lor pe site-ul ANAF avand un continut valid. De aceea, este necesar ca starea fiecarei declaratii depuse online sa fie verificata.

Verificarea starii declaratiilor depuse online se poate efectua pe site-ul ANAF, la urmatoarea adresa: http://www.anaf.ro/StareD112/. Aici trebuie completate campurile din tabelul Pentru declaratii depuse online, dupa cum urmeaza:

– in campul Introduceti indexul de incarcare se scrie codul primit la incarcarea declaratiei fiscale pe e-guvernare.ro,

– la Introduceti CUI-ul societatii se scrie CUI-ul societatii pentru care a fost depusa declaratia.

Dupa introducerea acestor date se apasa butonul Verificare. In urma acestei actiuni se va genera o recipisa ce descrie starea declaratiei verificate. Exista trei stari posibile:

–     Validata,

–     Validata, dar cu erori (sume gresite, angajati nedeclarati etc.) – se va depune o declaratie rectificativa cu datele corectate. Ulterior va trebui verificata, urmand aceiasi pasi, si starea acestei declaratii.

–     Nevalidata. In aceasta situatie se va depune o noua declaratie fiscala completata corect, in termenul stabilit de lege. Starea ei va trebui verificata ulterior.

Pentru depunerea declaratiilor fiscale online, este necesara utilizarea unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pretul fara TVA al certificatului este de aproximativ 47 de euro si poate fi folosit timp de un an pentru depunerea declaratiilor fiscale online pentru un numar nelimitat de societati.

certSIGN livreaza certificatul digital calificat oriunde in tara si ofera lunar 60 de marci temporale gratis, impreuna cu urmatoarele extrabeneficii:

– vouchere pentru produse de contabilitate

– acces gratuit la cea mai moderna aplicatie legislativa din Romania

– acces gratuit la serviciul de arhivare electronica cu valoare legala.