Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 27 mai 2013

Luni, 27 mai 2013, este ultima zi in care contribuabilii pot depune la ANAF un numar de 15 declaratii fiscale. Contribuabilii care detin un certificat digital calificat pot depune nu mai putin de 9 dintre aceste formulare online.

Declaratiile care pot fi depuse online:

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie.
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor. Declaratia se completeaza de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii aprilie 2012.
 • Declaratia 200 pentru veniturile realizate in 2012. Trebuie sa depuna acest formular fiscal persoanele fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.
 • Declaratia 230 – cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual. O depun persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si doresc sa directioneze 2% din impozitul anual catre organizatii nonprofit.
 • Declaratia 300 – decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2013.
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia recapitulativa 390 VIES privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna aprilie 2013.
 • Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national in luna aprilie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Depunerea acestor declaratii online se poate face exclusiv pe baza unui certificat digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pretul unui astfel de certificat este de 47 de euro fara TVA, iar pe baza lui pot fi depuse online un numar de 16 formulare fiscale distincte in relatia cu ANAF, cat si raportarile contabile si situatiile financiare.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania livreaza certificatul digital calificat gratis oriunde in tara si ofera suport tehnic disponibil in permanenta pentru rezolvarea oricaror probleme intampinate la instalarea sau utilizarea certificatului digital calificat.

Declaratiile fiscale care se depun la ghiseu

 • Declaratia 201 privind veniturile realizate din strainatate.
 • Declaratia 220 privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013.
 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale pentru anul 2013.
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute in luna aprilie 2013 de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA. O depun persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.
 • Declaratia 311 privind TVA-ul datorat de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Pe langa depunerea acestor declaratii fiscale, contribuabilii au de indeplinit si urmatoarele obligatii fiscale:

 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente aferente trimestrului I 2013
 • Plata impozitului retinut la sursa aferent lunii aprilie.

Depunerea declaratiei 200 online, pana la 27 mai 2013

Luni, 27 mai, este ultima zi in care poate fi depusa declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania.

Declaratia poate fi depusa online, pe mfinante.gov.ro, utilizand certificatul digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pentru a depune declaratia 200 online, contribuabilii trebuie sa procedeze astfel:

 1. sa se asigure ca token-ul pe care se afla certificatul digital este conectat la calculator;
 2. sa acceseze portalul mfinante.gov.ro utilizand Internet Explorer;
 3. sa se autentifice pe site bifand casuta Certificate Sign In si apasand butonulSign In
 4. sa introduca PIN-ul tokenului in fereastra dedicata care apare dupa apasarea butonului Sign In;
 5. sa efectueze click pe link-ul Declaratiile 112, 100, 300, 390, 394, 710 si formularele S1001, F900, situatii financiare, raportari anuale
 6. sa efectueze click pe butonul Browse si sa incarce PDF-ul reprezentand declaratia 200 (cu fisier ZIP atasat, daca este cazul)
 7. click pe Trimite

La fel ca in cazul altor declaratii fiscale, obligatia depunerii declaratiei 200 este considerata indeplinita in momentul depunerii sau, dupa caz, incarcarii pe site-ul ANAF a unei declaratii valide.

Pentru a vedea daca declaratia 200 a fost validata cu succes, contribuabilii trebuie sa verifice starea ei pe site-ul ANAF, accesand pagina http://www.anaf.ro/StareD112.

Depunerea online a declaratiei 200 poate fi facuta exclusiv pe baza unui certificat digital calificat cumparat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pretul unui certificat digital este de aproximativ 47 de euro fara TVA, iar pe baza lui pot fi depuse online un numar de 16 formulare diferite in relatia cu ANAF.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera suport tehnic disponibil nonstop pentru solutionarea intr-un timp cat mai scurt a eventualelor probleme intampinate la utilizarea certificatului.

Depunere situatiilor financiare online pana la 30 mai 2013

Situatiile financiare aferente anului fiscal 2012 pot fi depuse pana la 30 mai, in conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finantelor nr. 40/15.01.2013. La fel ca anul trecut, depunerea lor poate fi facuta si online, utilizand certificatul digital calificat.

Obligatia depunerii situatiilor financiare revine societatilor comerciale, companiilor si societatilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, societatilor cooperatiste si celorlalte persoane fizice.

Depunerea situatiilor fianciare poate fi efectuata atat la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, cat si online, pe e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Pentru depunerea situatiilor financiare anuale online, in forma electronica, societatile comerciale trebuie sa utilizeze programul de asistenta de pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, cu un fisier xml atasat, ce contine datele de identificare a societatii comerciale, precum si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine o arhiva ce poate cuprinde urmatoarele anexe scanate alb-negru, lizibile si la o rezolutie care sa permita incadrarea fisierului PDF final in limita de 9,5MB: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

Dupa completarea campurilor si incarcarea arhivei, documentul PDF se semneaza electronic, utilizand certificatul digital calificat.

Certificatul digital poate fi cumparat, la pretul de 47 de euro fara tva, de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania livreaza gratis certificatul digital calificat oriunde pe teritoriul Romaniei si ofera suport tehnic disponibil nonstop atat pentru instalarea cat si utilizarea certificatelor digitale.

Obligatiile fiscale ale lunii mai

In luna mai, contribuabilii au de indeplinit, potrivit calendarului fiscal publicat de ANAF, nu mai putin de 37 de obligatii fiscale. Printre acestea se numara si o serie de declaratii care pot fi depuse online, utilizand un certificat digital calificat cumparat de la un furnizor de certificate acreditat de catre MSI.

Marti, 7 mai 2013, este termenul de depunere pentru declaratia 092 privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Vineri, 10 mai 2013, este ultima zi in care pot fi depuse urmatoarele declaratii fiscale si platite :

 • Declaratia 010 de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane;
 • Declaratia 070 de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;
 • Declaratia 096 de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal;
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate;
 • Plata taxei hoteliere si depunerea declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.

15 mai 2013 este ultima zi in care pot fi depuse si, dupa caz, platite urmatoarele obligatii fiscale:

 • Declaratia intrastat pentru luna aprilie;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precedenta;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna aprilie;
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna aprilie;
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare, aferente lunii aprilie.
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna aprilie;
 • Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna aprilie.
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole;
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta;

Luni, 27 mai 2013, este termenul de depunere pentru 18 obligatii fiscale, respectiv

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare;
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
 • Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania;
 • Declaratia 201 privind veniturile realizate din strainatate;
 • Declaratia 220 privind venitul estimat / norma de venit;
 • Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit;
 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale;
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta;
 • Declaratia 230 – cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
 • Declaratia 300 – decontul de TVA;
 • Declaratia 301 – decontul special de TVA pentru luna precedenta;
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata;
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal;
 • Declaratia 390 VIES privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta;
 • Declaratia 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente lunii aprilie sau trimestrului I 2013;
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna aprilie;
 • Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna aprilie;
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2013.

Data de 30 mai 2013 este termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul 2012.

Folosind certificatul digital calificat, contribuabilii pot depune online declaratiile 100, 112, 230, 300, 301, 390 VIES si 394 si situatiile financiare.

Certificatul digital poate fi achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, la pretul de 47 de euro fara TVA.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera clientilor sai suport tehnic disponibil nonstop.