Declaratiile fiscale care trebuie depuse in octombrie 2015

In octombrie 2015, trebuie indeplinite, dupa caz, nu mai putin de 39 de obligatii fiscale. O parte dintre aceste obligatii reprezinta declaratii fiscale care pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat.

Miercuri, 7 octombrie 2015, este ultima zi in care poate fi depusa declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Luni, 12 Octombrie 2015, este ultima zi in care pot fi indeplinite urmatoare obligatii:

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 • Declaratia 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal.
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
 • Plata taxei hoteliere si depunerea DECLARATIEI – DECONT privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.

Joi, 15 octombrie 2015, este termenul de indeplinire pentru:

 • Declaratia 029 privind incasarile din spectacole (ITL 029) si plata impozitului pe spectacole
 • Depunerea situatiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precendenta) (anexa nr. 55.1)
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilzarile de produse energetice pentru luna precendenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru trimestrul precedent
 • Depunerea Situatiilor privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta

Marti, 20 octombrie 2015, este ultima zi de depunere pentru decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)


Luni, 26 Octombrie 2015, este termenul de depunere pentru urmatoarele declaratii

 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna precedenta / trimestrul precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta – pe trimestrul precedent
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (pentru trimestrul precedent)
 • Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097)
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate – art. 29621 alin. (1) lit. g)
 • Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu
 • Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculeaza impozitul.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online folosind certificatul digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania livreaza gratis kitul de semnatura electronica si ofera posibilitatea inregistrarii certificatului digital in sistemul ANAF, prin completarea documentului de confirmare, in mai putin de 3 minute.

Lasă un răspuns