Declaratiile fiscale ale lunii decembrie 2015

Contribuabilii au de indeplinit, dupa caz, aproape 40 de obligatii fiscale in luna decembrie. O parte dintre ele pot fi indeplinite online, utilizand semnatura electronica.

Marti, 8 decembrie 2015

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Joi, 10 decembrie 2015

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice romane
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 • Declaratie 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la 152 din Codul fiscal.
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
 • Plata taxei hoteliere si depunerea declaratiei – decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.

Marti, 15 decembrie 2015

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendenta – (anexa nr. 47 la norme)
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precendenta) (anexa nr. 55.1)
 • Evidenta achizitiei, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole (ITL 029)
 • Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilzarile de produse energetice pentru luna precendentaproduse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta– alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru trimestrul precedent

Luni, 21 decembrie

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Declaratia 300 – decont de TVA
 • Declaratia 301 – decont special de TVA pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153  (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
 • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu
 • Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.
 • Plata impozitului pe reprezentanta
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. __ 2015
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator
 • Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului urmator
 • Plata trimestriala a contributiei de asigurari sociale de sanatate

Declaratiile D100, D112, D300, D390 VIES si D394 pot fi depuse online utilizand kitul de semnatura electronica obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns