Declaratiile fiscale care trebuie depuse in luna aprilie 2016

In luna aprilie, trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 30 de obligatii fiscale. O parte dintre aceste obligatii reprezinta declaratii fiscale care pot fi depuse online, utilizand un certificat digital calificat.

Joi, 7 aprilie

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Luni, 11 aprilie

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole

Vineri, 15 aprilie

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … , pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta- produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta- alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru trimestrul precedent – combustibil incalzire spitale, sanatorii, azile etc.

Miercuri, 20 aprilie

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asiguratepentru luna sau trimestrul precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul nationalaferente perioadei de raportare precedente
 • Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (pentru trimestrul precedent)
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta – pe trimestrul precedent

Declaratiile D100, D112, D300, D301, D390 VIES si D394 pot fi depuse online utilizand certificatul digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns