Declaratiile fiscale care trebuie depuse in ianuarie 2017

In luna ianuarie, trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 50 de obligatii fiscale.Utilizand certificatul digital calificat, mai multe dintre aceste obligatii pot fi indeplinite online.

Luni, 9 ianuarie 2017

Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Marti, 10 ianuarie 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal,
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole,
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Luni, 16 ianuarie 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta,
 • Declaratia pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent,
 • Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut,
 • Declaratia privind achizitiile / livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut,
 • Declaratia pe propria raspundere privind privind productia de bere pe anul 2017 incadrare in categoria mica fabrica de bere/mica distilerie,
 • Declaratia privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile,
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta,
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta,
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta,
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta,
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta.

Vineri, 20 ianuarie 2017

 • Declaratia 089 – declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal,
 • Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES).

Miercuri, 25 ianuarie 2017

 • Declaratia 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent,
 • Declaratia 097 – notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare / incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare,
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat,
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna / trimetrul precedent,
 • Declaratia 208 – declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent,
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta,
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta,
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta,
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pentru trimestrul precedent,
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent,
 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia,
 • Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta,
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta,
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta,
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta,
 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior,
 • Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Marti, 31 ianuarie 2017

 • Declaratia 012 – notificare privind modificarea sistemului anual / trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
 • Declaratia 220 privind venitul estimat / norma de venit,
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente,
 • Declaratia 600 privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii,
 • Declaratia de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES, 394 si 600 pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns