Declaratiile fiscale pe care trebuie sa le depui in aprilie 2017

Obligatiile fiscale ale lunii aprilie trebuie indeplinite, dupa caz, pana in zilele de 7, 10, 18, 20 si 25 aprilie. Cateva dintre ele reprezinta declaratii fiscale ce pot fi depuse online utilizand certificatul digital calificat.

Vineri, 7 aprilie 2017

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Luni, 10 aprilie 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal,
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori,
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole,
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Marti, 18 aprilie 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta,
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta,
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta,
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . .,  pentru luna precendenta,
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta (anexele 12 – 17 la norme),
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta (anexele 29 si 31),
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta (anexele 30 si 32),

Joi, 20 aprilie 2017

 • Decontul special pe taxa de valoare adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Marti, 25 aprilie 2017

 • Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent,
 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare,
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat,
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru trimestrul / luna precedent(a),
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta,
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata, pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor / regularizarea taxei pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
 • Declaratia 390 VIES recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta,
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta,
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta,
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta,
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pentru trimestrul precedent,

Declaratiile 100, 112, 300, 301 si 390 VIES pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.