Declaratiile fiscale ale lunii iulie 2017

In luna iulie 2017, trebuie indeplinite aproximativ 30 de obligatii fiscale. Mai multe dintre aceste obligatii reprezinta declaratii fiscale ce pot fi depuse online, utilizand certificatul digital.

Vineri, 7 iulie 2017

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Luni, 10 iulie 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal,
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori,
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole,
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Luni, 17 iulie 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedent
 • Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Declaratia privind achizitiile / livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatiei centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . .
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta

Joi, 20 iulie 2017

 • Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Marti, 25 iulie 2017

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – pentru luna sau trimestrul precedent
 • Declaratia 208 – declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 – declaratie privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pentru trimestrul precedent
 • Plata anticipata privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului anterior (2017)
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personal
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedent
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta

Joi, 27 iulie 2017

 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta

Luni 31 iulie 2017

 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente
 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online, utilizand certificatul digital obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns