Declaratiile fiscale care trebuie depuse in octombrie 2017

In luna octombrie, trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 40 de obligatii fiscale. Mai multe dintre ele pot fi indeplinite online, utilizand certificatul digital calificat.

Luni, 2 octombrie 2017

 • Declaratia 313 – cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii,
 • Declaratia 318 – cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal,
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015),
 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal.

Vineri, 6 octombrie 2017

 • Declaratia 092 – Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Marti, 10 octombrie 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice romane,
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori,
 • Impozitul pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole,
 • Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate.

Luni, 16 octombrie 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta,
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta,
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta,
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta– produse energetice,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice,
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … , pentru luna precedenta,
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precedenta,
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.

Vineri, 20 octombrie 2017

 • Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES).

Miercuri, 25 octombrie 2017

 • Declaratia 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare / incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare,
 • Declaratia 100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat,
 • Declaratia 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate,
 • Declaratia 224 – Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta,
 • Declaratia 300 – Decontul de taxa pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta,
 • Declaratia 307 – Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 311 – Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal,
 • Declaratia 390VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta,
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta,
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent,
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta,
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta,
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole,
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din agricultura prevazute la art. 103 alin. (1) Cod Fiscal,
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pentru trimestrul precedent,
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta,
 • Plata anticipata privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului anterior (2017).

Luni, 30 octombrie 2017

 • Declaratia 394 – Declaratia informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015),
 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns