Declarația unică poate fi semnată și depusă electronic

Conjunctura socială și economică din ultimii ani a condus către accelerarea procesului de transformare digitală atât în mediul privat, cât și în cadrul instituțiilor de stat.

Au apărut, pe rând, legi care permit utilizarea semnăturii electronice calificate pentru încheierea diverselor documente, pentru depunerea unor solicitări către autoritățile statului sau chiar și declarații.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice face parte din seria documentelor ce poate fi depusă în format electronic, cu ajutorul mijloacelor de trimitere de la distanță, utilizând semnătura electronică calificată.

Platformele pe care pot depune declarațiile sunt ”Spațiul Privat Virtual” (SPV) sau site-ul www.e-guvernare.ro.
Noul model al formularului 212, stabilit prin OPANAF nr. 2127/2021, care a intrat în vigoare din 5 ianuarie 2022, poate fi descărcat în format PDF editabil direct de pe site-ul ANAF.

În 2022, Declaraţia unică se depune la ANAF până la data de 25 mai inclusiv, pentru:

  • declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021;
  • declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022;
  • exercitarea opțiunii privind redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

În cazul persoanelor care obţin venituri din chirii (venituri din cedarea folosinţei bunurilor) şi a celor care încep o activitate în cursul anului fiscal curent, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți.

Cu ajutorul semnăturii electronice calificate pot fi depuse la Agenția de Administrare Fiscală (ANAF) mai multe tipuri de declarații și efectua diverse operațiuni, precum:

  • Depunere declarații fiscale, inclusiv declarația unică;
  • Verificare online a stării declarațiilor depuse;
  • Accesare SPV.

În ultimii doi ani, pe lângă legea ce permite utilizarea semnăturii electronice calificate la depunerea declarației unice la ANAF, au mai apărut:

  • Legea 255/2020 care prevede stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. Astfel, toată documentația, de la proiect, avize, până la recepția lucrării, va putea fi semnată și transmisă electronic, mult mai ușor și mai rapid, folosind certificatul calificat.
  • Legea 208/2021, care prevede încheierea contractelor individuale de muncă şi a altor documente din domeniul relaţiilor de muncă şi instruirii SSM, utilizând semnătura electronică calificată.
  • Ordonanța Guvernului nr 8/2021, prin care se stabilește faptul că actele de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport (contractele de vânzare-cumpărare auto) se vor putea încheia și în format digital, utilizând semnătura electronică calificată.

Un lucru foarte important de menționat este faptul că semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură electronică echivalent din punct de vedere Juridic cu semnătura olografă, conform Regulamentului European eIDAS 910/2014.

Ne așteptăm ca pe viitor să se intensifice propunerile legislative prin care semnătura electronică calificată să fie instrumentul care să faciliteze interacțiunea cu seriviciile statului, pentru o mai bună și ușoară desfășurare a activității socio-economice.

Mai multe detalii despre utilizarea certificatului de semnătură electronică calificată la ANAF puteţi găsi AICI.

Lasă un răspuns