Semnătură electronică pentru furnizorii de utilități

Semnătura electronică calificată este folosită inclusiv în industria utilităților, petrol și gaze, fluxul predominant de utilizare realizându-se dinspre companie înspre client. Vorbim în acest context despre semnarea electronică a facturilor, avizelor, notificărilor şi multor altor documente.


În cazul documentelor semnate electronic cu un certificat calificat, clientul este asigurat că respectivul document este unul autentic, acesta având posibilitatea să vadă exact faptul că a fost emis de furnizorul respectiv, iar în cazul în care apar modificări pe document, se poate vedea dacă au fost făcute ulterior semnării electronice.
În afară de exemplele de documente enumerate mai sus, ce pot fi semnate electronic, unul dintre principalele domenii reglementate îl reprezintă cel de Resurse Umane. Dosarul angajatului se poate transforma din fizic în electronic, folosind semnătura electronică cu valoare legală.

Instrumentele digitale sunt folosite acum în toate domeniile de activitate, companiile căutând modalități de reducere a cheltuielilor și de creștere a productivității, iar semnătura electronică calificată este principalul instrument pentru transformarea digitală.
De asemenea, cu semnătura electronică calificată se poate semna cu valoare juridică orice document în relația cu instituții ale statului sau cu persoane juridice sau fizice.