Modificările aduse de OUG 30/2024 pentru e-factura

Certificatul calificat pentru semnătura electronică reprezintă elementul esențial în utilizarea sistemului RO e-factura.
Despre importanța semnăturii electronice calificate în procesul de facturare electronică, precum și termenul de la care se aplică sancțiuni în cazul neutilizării RO e-Factura.

E-factura și importanța semnăturii electronice calificate

E-factura reprezintă o modalitate modernă și eficientă de a emite, transmite și stoca facturile în format electronic. Pentru a avea acces în sistemul ANAF și conectarea la Spațiul Privat Virtual, este esențială utilizarea semnăturii electronice calificate. Aceasta oferă un nivel înalt de securitate și validitate juridică, fiind recunoscută de legislația europeană în vigoare. Prin intermediul certificatului calificat pentru semnătura electronică, furnizat de un furnizor de servicii de încredere, se atestă identitatea persoanei care utilizează SPV în calitate de reprezentant oficial al firmei/instituției etc. Utilizarea semnăturii electronice calificate în cadrul e-facturilor contribuie la creșterea securității și încrederii în mediul digital, facilitând totodată procesul de gestionare a facturilor pentru întreprinderi.

e-Factura și modificările aduse de OUG 30/2024

Legea nr. 296/2023, modificată prin OUG 30/2024, a stabilit faptul că Firmele din România au obligația ca, pentru facturile emise sau primite în relația cu alte firme (B2B), să transmită aceste facturi în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii (dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015).
OUG 30/2024 prevede că nerespectarea acestei obligații pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Acest lucru înseană că firmele nu vor risca amenzi multiple pentru mai multe abateri în aceeași lună.

De asemenea, OUG 30/2024 a mai adus prelungirea perioadei până la care nu se aplică sancțiuni – „pentru facturile al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024 inclusiv” NU se sancționează. OUG 30/2024 face aici precizarea că perioada de grație fără amenzi se referă la facturile cu termen de transmitere în sistemul electronic până pe 31 mai.
În contextul implementării facturii electronice și a semnăturii electronice calificate, este esențial să fim conștienți de importanța acestor instrumente pentru eficientizarea proceselor și creșterea securității.

Lasă un răspuns