Rolul semnăturii electronice în instituțiile financiar-bancare

Documentele care circulă între bancă și clientul final au o greutate juridică foarte mare, mai ales dacă ne gândim la un contract de credit, de exemplu.
Unul dintre cele mai importante aspecte pe care o bancă sau o instituție financiară trebuie să îl aibă în vedere atunci când își propune migrarea activității de la ghișeu în online, este valoarea juridică a semnăturilor aplicate pe documente. Semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură electronică echivalent din punct de vedere juridic cu semnătura olografă.

Tot acest proces de a transforma ghișeul fizic într-unul digital poate fi complet prin utilizarea serviciului de identificare video la distanță, care trebuie să fie acreditat conform Regulamentului eIDAS 910/2014.

Trebuie subliniat faptul că nu doar documentele încheiate între bancă și clientul final pot fi semnate electronic, ci și documentele interne, cum ar fi cele ale dosarului de angajat sau cele cu furnizorii sau partenerii.
Timpul de semnare este mult redus, de la câteva zile la câteva minute, mai ales în cazul documentelor cu mai mulți semnatari.


Semnătura electronică calificată este de foarte mare ajutor și în cazul românilor care locuiesc în afara țării, dar care au relații cu instituții financiare din țară, deoarece deplasarea pentru o simplă actualizare de date sau chiar pentru o refinanțare, poate fi evitată.