Cazier judiciar electronic, cu semnătură electronică calificată

Cazierul judiciar va putea fi eliberat gratuit, în format electronic, folosind semnătura electronică calificată, conform Legii nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, promulgată prin Decretul nr. 2/2023 în Monitorul Oficial.


Potrivit actului normativ, “La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”.


Măsura se va aplica, cel mai probabil din luna iulie 2023.