De la 1 iulie 2022, declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu se depun exclusiv online

De la 1 iulie 2022, declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu se depun exclusiv online, semnarea acestora realizându-se cu un certificat calificat de semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, în conformitate cu Regulamentul eIDAS nr. 910/2014.


Un alt domeniu din zona instituțiilor statului a făcut un pas spre transformarea digitală – Administrația Fondului de Mediu, care a reglementat prin Ordinul nr. 164/2022 depunerea declarațiilor privind obligațiile contribuabililor, prin mijloace de trasmitere la distanță.


Pentru depunere, contribuabilii vor accesa site-ul Administrației Fondului de Mediu – www.afm.ro și vor utiliza serviciul ”Depunere declarații online”.
Contul de acces în platforma AFM se va crea în baza unei solicitări scrise, tot în format electronic, de către reprezentantul legal al persoanei juridice/fizice, ce va fi depusă prin intermediul ”Depunere declarații online”, împreună cu documentul ce atestă calitatea de reprezentant legal.
În urma solicitării, Administraţia Fondului pentru Mediu generează un cont de acces şi o parolă (care se va modifica de către utilizator ulterior) pentru fiecare persoană juridică/fizică, pe care le comunică reprezentantului legal.


Toate documentele vor fi semnate cu semnătură electronică calificată emis de către un prestator calificat de servicii de încredere.