Ecosistem complet digital pentru compania ta

Certificatele calificate de semnătură electronică facilitează interacțiuni B2B (business-to-business) complet digitale cu valoare legală.

Capacitatea companiei de a interacționa complet digital cu agențiile de stat, furnizorii, partenerii de afaceri sau procesele interne depinde de utilizarea instrumentelor digitale, cum ar fi semnăturile electronice calificate. Drept urmare, atât IMM-urile, cât și întreprinderile mari pot interacționa cu entități private sau guvernamentale, pot obține granturi și pot avea fluxuri de lucru complet digitale.


Fluxurile de documente semnate cu certificat digital calificat au valoare juridică și sunt acceptate de agenții naționale precum ANAF, ITM, SICAP, ANCOM etc sau furnizori și parteneri de afaceri privați.
În esență, această digitizare permite deciziilor și proceselor să înceapă și să se termine electronic mult mai rapid, eliminând necesitatea documentelor fizice.

Etapa finală a acestui proces digital este arhivarea electronică, care oferă numeroase avantaje, precum: capacitatea de a stoca cantități mari de informații într-un format compact și ușor accesibil, eliminând necesitatea spațiului fizic de stocare și reducerea riscului de deteriorare sau pierdere. Arhivarea electronică permite organizeazarea și clasificarea în mod eficient a datelor pentru a facilita căutarea și regăsirea informațiilor specifice atunci când este necesar.

Soluțiile pentru a avea un astfel de ecosistem includ certificate calificate de semnătură electronică care pot fi stocate pe token sau în cloud, platforme online de semnătură electronică la distanță care acceptă încărcarea documentelor, semnarea și descărcarea de la distanță și arhivarea electronică pentru a finaliza fluxul de documente digitale .

13 octombrie – data limită de depunere a cererilor de finanțare pentru retehnologizare

Cererile de finanțare pentru obținerea de granturi în vederea retehnologizării pentru agenții economici din industria alimentară și construcții, pot fi depuse între 7 și 13 octombrie 2022.


Potrivit Ghidului Solicitantului, publicat de AM POC, beneficiarii granturilor de până la 500.000 Euro pentru investiții destinate retehnologizării, trebuie să utilizeze minim 10% din sumele obţinute pentru cheltuieli cu transformarea digitală. Semnătura electronică calificată și arhivarea electronică se înscriu în aceste tipuri de cheltuieli eligibile.

Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMM Recover începând cu data de 28 septembrie 2022 (preînscriere) iar din 7 octombrie 2022, ora 10:00 şi până pe 13 octombrie 2022, ora 23:59:59 se vor realiza înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare în aceeaşi aplicaţie electronică, împreună cu toate celelalte documente solicitate prin Ghidul Solicitantului.


Depunerea cererilor de finanţare se va realiza exclusiv online prin sistemul IMM Recover, fiind necesară deţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică.