Facturarea electronică B2C devine obligatorie de la 1 ianuarie 2025

Începând cu 1 ianuarie 2025, facturarea electronică va deveni obligatorie pentru toate tranzacțiile între companii și consumatori finali (B2C) prin sistemul RO e-Factura, conform unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Finanțelor. În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor putea opta pentru raportarea acestora în e-Factura, iar începând cu 1 ianuarie 2025, raportarea va deveni obligatorie.

Utilizarea sistemului RO e-Factura este posibilă numai prin înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV), care este accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică.

Excepții și prevederi speciale

De la obligația utilizării sistemului RO e-Factura vor fi exceptate persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni neimpozabile în TVA sau pentru sume neincluse în baza de impozitare a TVA, conform Codului fiscal. De asemenea, misiunile diplomatice, oficiile consulare, organismele internaționale precum Comunitatea Europeană, Banca Centrală Europeană, și forțele armate ale statelor membre NATO sunt exceptate, cu excepția cazului în care aleg să utilizeze sistemul.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar de la utilizarea RO e-Factura până la 30 iunie 2025, pentru a se adapta la sistem. Aceștia pot opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată, devenind obligatorie începând cu 1 iulie 2025.

Obligațiile beneficiarilor și organelor de executare

În cazul în care beneficiarii nu primesc facturile prin RO e-Factura în termenul prevăzut, pentru bunuri sau servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia pot notifica organele fiscale competente.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, vor trebui să transmită facturile prin sistemul RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor – persoane impozabile stabilite în România, conform Codului fiscal. Aceste organe vor organiza un registru în care vor fi incluse.

RO e-Factura cu semnătură electronică calificată

Conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, sistemul RO e-Factura devine obligatoriu pentru toate tranzacțiile derulate de contribuabili în relația B2B, începând cu 1 ianuarie 2024.


Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
Începând cu 1 aprilie 2024, operatorii economici care nu respectă termenul limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor prin sistemul e-Factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă:
• de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari
• de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii
• de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice.
Începând cu 1 iulie 2024, primirea și înregistrarea de către destinatarul – persoană impozabilă stabilită în România a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără respectarea obligației de transmitere în e-Factura (facturi tradiţionale, emise pe hârtie sau prin alte mijloace digitale, diferite de formatul electronic e-Factura – XML cu sigiliul Ministerului Finanţelor), constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
De reţinut faptul că Spaţiul Privat Virtual este accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat.