Documentele semnate electronic, acceptate de către instituțiile publice

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, prevede ca, începând cu 4 iulie 2023, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.


Atenție atunci când alegem tipul semnăturii! Semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură electronică echivalent cu semnătura olografă, conform Regulamentului eIDAS 910/2014.


În aplicația gratuită Adobe Acrobat Reader puteți verifica dacă o semnătură are la bază un certificat calificat urmărind:
• indicarea sursei informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)” (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);
• marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată;
• bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid” (semnat și toate semnaturile sunt valide).