Marcarea temporala

Conform legislatiei in vigoare, orice document caruia i s-a aplicat o semnatura electonica trebuie sa fie marcat temporal pentru a se confirma existenta informatiilor semnate la un anumit moment in timp. Prin procesul de marcare, unui document semnat electronic ii este asociat un set de informatii care garanteaza faptul ca acesta a existat intr-o anumita forma intr-un anume moment.

Marca temporala include amprenta unica a documentului. Pentru a se face legatura intre document si marca temporala, aceasta are un numar de ordin, care sa o identifice unic intre marcile emise, si semnatura electronica a Autoritatii de Marcare Temporala. Pentru a se putea beneficia de serviciile de marcare temporala este nevoie de un certificat digital si a unui soft special pentru marcarea temporala.

Dupa standardele internationale, prin marcarea temporala se intelege furnizarea de servicii de marcare temporala, dar si managementul serviciilor de marcare temporala, adica acele servicii prin care este controlata operarea serviciilor de marcare pentru pastrarea unor parametrii de calitate optimi.

In Romania, statulul marcii temporale aplicata documentelor semnata prin semnatura electronica este reglementat de Legea 455/2001. Conform legii amprenta atasata unui document electronic reprezinta informatia prin care documentul poate fi identificat in mod unic, dar care nu permite deducerea continutului documentului respectiv, iar marca temporala este o colectie de date in forma electronica, atasata unic unui document electronic; ea atesta faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporala.

Lasă un răspuns