Contribuabili in favoarea semnaturii digitale

Documentele in format electronic pot fi securizate prin folosirea unei semnaturi digitale.

Aceasta se prezinta sub forma unui set de date personalizat chiar de catre posesorul ei. In Romania, semnatura digitala se foloseste in baza Legii 455 din anul 2001. Pentru ca semnatura digitala sa aiba valoare legala trebuie sa fie legata in mod unic de semnatar, sa asigure identificarea acestuia, iar datele de creare sa se afle exclusiv sub controlul posesorului.

Raportarea semnaturii digitale la datele ei de creare se realizeaza in asa fel incat modificarea ulterioara a acestora poate fi identificata. Procesul de verificare a unei semnaturi digitale are in vedere doua aspecte distincte: verificarea faptului ca documentele nu au suferit modificari si a validitatii certificatelor digitale prin care ele au fost create.

Dispozitivul de tip token pe care sunt introduse datele de creare a semnaturii digitale are inclusi in structura sa algoritmi criptografici simetrici si asimetrici prin care poate realiza operatiuni criptografice.

Conform legii certificatul digital calificat prin care se creaza semnatura digitala trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: specificarea faptului ca a fost eliberat cu titlul de certificat calificat, datele de identificare ale furnizorului, cetatenia in cazul persoanelor fizice, sau nationalitatea in cazul persoanelor juridice. De asemenea trebuiesc evidentiate codul personal de identificare al semnatarului, datele de verificare a semnaturii ce corespund datelor de creare, perioada de valabilitate a certificatului si semnatura electronica a autoritatii ce furnizeaza serviciile de certificare.

In prezent, tot mai multi contribuabili sunt pe cale de a-si procura un certificat digital calificat. Motivul nu este atat cadrul legilativ, ci faptul ca utilizarea semnaturii digitale presupune o serie de avantaje.

 

Lasă un răspuns