Depunerea situatiilor financiare online pe baza certificatului digital calificat

Consiliile de administratie si directoratele trebuie, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, situatiile financiare anuale sau, dupa caz, rapoartele cenzorilor ori ale auditorilor financiari.

Situatiile financiare se pot depune si online, semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. In Romania sunt trei furnizori acreditati: certSIGN, Digisign, Trans Sped.

Situatiile financiare in format electronic constau intr-un document PDF cu fisier xml atasat, care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40. Documentului i se pot atasa intr-o arhiva in format .zip (ce trebuie sa se incadreze in 10 MB) urmatoarele anexe scanate:

– note explicative la situatiile financiare anuale,

– situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar;

– raportul administratorilor;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori;

– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

– declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

Documentul PDF se semneaza electronic, folosind un certificat digital calificat, numai dupa completarea sa in totalitate si dupa incarcarea arhivei. Modificarea documentului dupa aplicarea semnaturii electronice duce la invalidarea ei.

Contribuabilii care au un certificat digital calificat pe care il folosesc pentru semnarea electronica si depunerea online a declaratiilor fiscale, pot folosi acelasi certificat digital si pentru semnarea eletronica a situatiilor financiare.

Pretul unui certificat digital nou este de 47 de Euro, fara TVA, la furnizorii certSIGN si Digisign si de 54 de Euro, fara TVA, la Trans Sped. certSIGN livreaza gratis certificatul digital prin curier rapid oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Cu un certificat digital calificat pot fi transmise online documentele in siguranta si cu rapiditate maxima atat partenerilor de afaceri, cat si urmatoarelor institutii: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Comisia pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Monitorul Oficial si Depozitarul Central.

Acces la 9 institutii publice, cu un singur certificat digital calificat

Certificatul digital calificat a redus timpul necesar pentru depunerea declaratiilor fiscale la Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la cateva zeci de minute sau ore la cateva click-uri.

Cu aceeasi rapiditate cu care pot fi transmise documentele online la ANAF folosind certificatul digital, persoanele care detin un certificat digital calificat pot transmite documentele si in relatia cu alte 8 institutii.

Potrivit prevederilor legale, documentele semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat au aceeasi valoare legala ca si documentele tiparite stampilate si semnate de mana.

Institutiile carora le pot fi transmise documentele online, semnate electronic pe baza certificatului digital calficat sunt:

–          Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF),

–          Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS),

–          Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),

–          Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),

–          Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM),

–          Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM),

–          Comisia pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private (CSSPP)

–          Monitorul Oficial.

–          Depozitarul Central

Un singur certificat digital este suficient si pentru semnarea electronica si transmiterea documentelor cu un minim de efort si in siguranta maxima partenerilor de afaceri aflati la sute de kilometri distanta.

In relatia cu acestia, pot fi semnate electronic, criptate si transmise online email-uri  contracte, facturi, rapoarte, notificari, constatari, etc.

Certificatul digital calificat poate fi achizitionat de la oricare dintre cei trei furnizori acreditati de servicii de certificare, respectiv certSIGN, Digisign si Trans Sped. Indiferent de unde este achizitionat cu un singur certificat digital calificat pot fi semnate electronic un numar nelimitat de documente.

Pretul unui certificat digital calificat este de 47 de Euro (fara TVA) la primii doi furnizori si de 54 de Euro (fara TVA) la Trans Sped. certSIGN ofera gratuit 60 de marci temporale pe luna timp de un an si livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara.