Transmiterea formularului D230 online, cu certificatul digital calificat

Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual (formularul D230) poate fi transmisa online, incepand cu raportarile pentru anul 2011, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Declaratia 230 poate fi depusa de toate persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:

– au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora;

– opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau catre o unitate de cult.

– contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Termenul de depunere a declaratiei 230 este data de 25 mai.

Pentru transmiterea declaratiei 230 online, poate fi folosit acelasi certificat digital calificat achizitionat pentru semnarea electronica si transmiterea declaratiei 112. Pe baza unui certificat digital calificat pot fi semnate electronic si transmise prin mijloace electronice 16 formulare fiscale si situatiile financiare in relatia cu ANAF. Acelasi certificat digital permite de asemenea transmiterea online a documentelor in relatia cu partenerii de afaceri si catre institutii precum CNAS, SEAP, ONRC, ITM, CSSP, CNVM, Depozitarul Central, Monitorul Oficial etc.

Certificatul digital calificat poate fi cumparat de la oricare dintre furnizorii acreditati de servicii de certificare din Romania: certSIGN, Digisign, Trans Sped si Alfasign.

Pretul fara TVA al unui certificat digital calificat pe baza caruia pot fi transmise online declaratiile pentru un numar nelimitat de societati este de 47 de Euro la certSIGN, DigiSign si Alfasign, si de 54 de Euro la Trans Sped. certSIGN livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera gratis 60 de marci temporale pe luna timp de un an.

Lasă un răspuns