Depunerea declaratiei 301 online

Declaratia 301, „Decont special de taxa pe valaorea adaugata” se depune de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

‐ persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila

– persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din Codul fiscal, neinregistrate in scopuri de TVA, care nu au obligatia de a se inregistra, cf. art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate cf. art. 153^1

‐ persoanele juridice neimpozabile, neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

– persoanele inregistratate care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*.

– persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal

– persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

‐ persoanele impozabile obligate la plata taxei cf. art. 150 din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1

– persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate cf. art. 153^1 din Codul fiscal, beneficiare de servicii prestate in Romania, cf. art. 133, furnizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153;

‐ persoanele obligate la plata taxei cf. art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, inregistrate cf. art. 153^1 si care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132, daca livrarile sunt realizate de persoane impozabile care nestabilite in Romania sau nu sunt considerate cf. art. 125^1 a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

‐ persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri;

‐ persoanele obligate la plata taxei cf. art. 150 din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1 , si care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania cf. art. 132 sau 133, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile nestabilite in Romania sau care nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei cf. art. 125^1 si care nu sunt inregistrate in Romania cf. art. 153.

– persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze cf. art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate cf. art. 153^1, si de catre persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1, care beneficiaza de servicii prestate in Romania cf. art. 133 furnizate de persoane impozabile nestabilite pe teritoriul Romaniei cf. art. 125^1, dar care sunt stabilite in Comunitate, chiar daca sunt inregistrate in Romania cf. art. 153.

Momentul exigibilitatii taxei intervine astfel:

‐ in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea;

‐ daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a avut loc livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii atat pentru livrarile cat si pentru achizitiile intracomunitare.

Depunerea declaratiei 301

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se poate depune online, folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. In Romania sunt 5 astfel de furnizori, respectiv certSIGN, Digisign, Trans Sped, Alfasign si Certdigital, iar pretul unui certificat digital calificat este de aproximativ 47 de euro fara TVA.

certSIGN livreaza gratis certificatul digital calificat pe intreg teritoriul Romaniei si ofera 60 de marci temporale gratuite lunar tuturor clientilor sai si suport tehnic 24/24 pentru instalarea si utilizarea certificatelor calificate.

Termenul de depunere al declaratiei este dupa cum urmeaza:

a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul 301, cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi cf. art. 125^1 din Codul fiscal, pentru care se datoreaza TVA in Romania;

b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou sau a unuia folosit, pentru care se datoreaza taxa, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau folosite, taxabile in Romania, poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta „Declaratie rectificativa”.

Lasă un răspuns