Fisele fiscale, inlocuite de declaratia 205 privind impozitul pe venitul realizat de persoanele fizice

Din 2013, declararea impozitului anual pe venitul din salarii se va realiza prin depunerea declaratiei 205 pentru fiecare salariat – in locul fiselor fiscale -, in conformitate cu Ordinul ANAF nr. 1913 publicat in ​Monitorul Oficial nr. 0850 din 17.12.2012.

Cine depune declaratia 205

Declaratia 205 privind impozitul pe venitul realizat de persoanele fizice se depune de catre:

 • platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului,
 • intermediari/societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de invstitii
 • alti platitori de venit, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decatpartile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Termenul de depunere

Declaratia se completeaza si se depune anual:

 • pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul precedent;
 • ori de cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior, completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie „X” in casuta corespunzatoare.

Completarea si depunerea declaratiei

Declaratia 205 se completeaza utilizand programul de asistenta pus gratis la dispozitie de ANAF.

Declaratia trebuie depusa in format electronic (document PDF, cu fisier XML atasat), pe suport magnetic sau optic, insotit de exemplarul in format tiparit, semnat si stampilat, potrivit legii.

Formatul tiparit se se obtine utilizand aplicatia informatica de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in Sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” si Sectiunea V„Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

Formatul tiparit se listeaza in doua exemplare. Originalul se depune la organul fiscal, impreuna cu formatul electronic, in timp ce copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

Declaratia 205 poate fi depusa, la fel ca declaratia unica (declaratia 112) si online, pe portalul e‐guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pretul unui certificat digital calificat – care permite depunerea online a declaratiilor fiscale pentru un numar nelimitat de contribuabili – este de aproximativ 47 de euro, fara TVA.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare, livreaza gratis certificatul calificat oriunde in tara si ofera asistenta tehnica specializata, disponibila nonstop, atat pentru instalarea cat si utilizarea certificatului.

 

Declaratiile fiscale cu termenul de depunere la 17 decembrie

Luni, 17 decembrie 2012, este ultima zi in care pot fi depuse mai multe obligatii fiscale  – privind achizitiile, utilizarile si livrarile de bunuri – aferente lunii noiembrie a anului 2012.

Care sunt aceste obligatii si cine trebuie sa le depuna:

 • Situatia livrarilor de tigarete pentru luna noiembrie trebuie depusa de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse, in conformitate cu HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si alte produse alcoolice), conform art. 206^58 din Codul Fiscal;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile aferenta lunii noiembrie se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile, conform art. 206^50 din Codul Fiscal;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice aferenta lunii noiembrie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, conform C.F. art. 206^20 si HG 1620/2009, alin. (22) al pct. 82;
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii, in conformitate cu C.F. art. 206^64 si HG 1620/2009, alin. (9) al pct. 117.2;
 • Situatia cu privire la produsele accizabile trebuie depusa de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia, in conformitate cu C.F. art. 206^55 si HG 44/04, pct. 109;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare, in conformitate cu HG 1620/2009, alin. (11) al pct. 113.1;
 • Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie trebuie depuse de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare, conform HG 1620/2009, alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII;

UPDATE: La finalul acestei saptamani au termenul de indeplinire nu mai putin de 12 obligatii fiscale. Printre acestea se numara si 6 declaratii fiscale – D100, D112, D300, D301, D390 VIES si D394 – care pot fi depuse online utilizand certificatul digital calificat.

Aceste 12 obligatii fiscale, care initial aveau termenul de indeplinire la 27 decembrie, trebuie indeplinite pana la data de 21 decembrie, dupa ce Guvernul a modificat codul de procedura fiscala prin OUG nr. 84/2012.

Cum poti depune declaratiile fiscale pentru mai multe societati

Declaratia 112 (declaratia unica) se depune exclusiv online, in timp ce un numar de alte 14 formulare pot fi transmise catre ANAF prin intermediul site-ului e-guvernare.ro.

Pentru depunerea online a acestor declaratii, trebuie achizitionat un certificat digital calificat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare. Pe baza lui pot fi depuse online declaratiile fiscale pentru un numar nelimitat de societati.

Certificatul digital calificat va putea fi folosit pentru transmiterea online a declaratiilor fiscale numai dupa inregistrarea lui in sistemul ANAF, astfel:

 1. Se descarca Documentul de confirmare, se completeaza si se transmite pe e-mail la furnizorul certificatului digital. Furnizorul transmite documentul de confirmare contrasemnat titularului tot prin email. In cazul clientilor certSIGN, se acceseaza aplicatia confirmare.certsign.ro, de unde poate fi obtinut documentul de confirmare precompletat cu datele trecute in certificatul digital.
 2. Documentul de confirmare se incarca pe portalul ANAF in sectiunea Declaratii electronice/ Inregistrare certificate calificate.
 3. Formularul 150 generat de portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se printeaza, se semneaza olograf si se stampileaza.
 4. Se apasa linkul Continua cu inregistrarea unui alt CUI si se continua procedura ca mai sus.
 5. Pentru a depune declaratiile fiscale pentru o societati terte, titularul certificatului digital calificat are nevoie de imputerniciri autentificate notarial din care sa rezulte dreptul de a semna declaratiile fiscale pentru fiecare dintre aceste societati.
 6. Documentatia (actul de identitate, formularul 150, imputernicirile) se depune la orice unitate fiscala.
 7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face prin e-mail, pe adresa comunicata in formularul 150, in 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentatiei.

Certificatul digital calificat poate fi cumparat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, contra unui pret de aproximativ 47 de euro fara TVA.

 

Declaratiile fiscale care trebuie depuse in luna decembrie

Un numar de 24 de declaratii fiscale trebuie depuse in luna decembrie la ANAF pana in data de 10, 17, 20, respectiv 27 decembrie.

Ziua de 10 decembrie este ultima zi in care poate fi depusa declaratia 096 – Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

In data de 17 decembrie este termenul de depunere pentru urmatoarele obligatii fiscale aferente lunii precedente:

 • Situatia livrarilor de tigarete;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice;
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor;
 • Situatia cu privire la produsele accizabile;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie;
 • Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie;

Data de 20 decembrie este ultima zi in care poate fi efectuata plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2012.

Ziua de 27 decembrie este termenul limita pana la care pot fi indeplinite urmatoarele obligatii fiscale:

 • Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2012;
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator;
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta;
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate;
 • Depunerea declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
 • Depunerea declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurat pentru luna precedenta;
 • Depunerea declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta;
 • Depunerea declaratiei 300, decontul de TVA;
 • Depunerea declaratiei 301, decontul special de TVA pentru luna precedenta;
 • Depunerea formularului 390 VIES, declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna precedenta;
 • Depunerea formularului 394, declaratia informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente;
 • Depunerea chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania.

Formularele D100, D112, D300, D301, D390 VIES si D394 pot fi depuse online utilizand un certificat digital calificat pentru semnatura electronica extinsa achizitonat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Pretul certificatului digital calificat este de aproximativ 47 de euro fara TVA, iar pe baza lui pot fi depuse online declaratiile fiscale pentru un numar nelimitat de firme.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Roamnia, livreaza gratis kitul de semnatura electronica oriunde in tara prin curier rapid si ofera lunar un numar 60 de marci temporale si suport tehnic disponibil non-stop.