Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 25 aprilie

Ziua de joi, 25 aprilie, este termenul limita de depunere pentru un numar de 11 declaratii fiscale.

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – o depun persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a caror perioada fiscala este luna/trimestrul si care in luna martie 2013 sau in trimestrul I au avut o cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei.
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii martie.
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor – o depun persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu/fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.
 • Declaratia 112 (declaratia unica) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii martie 2013.
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatateobtinute de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania aferente lunii martie 2013.
 • Declaratia 300 – decontul de TVA, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii martie 2013.
 • Declaratia 301 – decontul special de TVA – o depun contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal care au efectuat achizitii intracomunitare in luna martie, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA – o depun persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.
 • Declaratia 311 privind TVA-ul datorat de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in martie 2013.
 • Declaratia 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – o de pun platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara pentru obligatiile aferente lunii martie

Certificatul digital calificat permite depunerea online a 7 dintre aceste declaratii, respectiv a declaratiilor 100, 104, 112, 300, 301, 390 VIES si 394.

In relatia cu ANAF, certificatul digital poate fi folosit pentru depunerea online a unui numar de 16 declaratii fiscale, a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si pentru accesarea online a dosarului fiscal al contribuabilului.

Certificatul digital poate fi achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, la pretul de 47 de euro fara TVA.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, livreaza gratis certificatul digital oriunde in tara si ofera clientilor sai suport tehnic cu disponibilitate nonstop.

Accesarea online a dosarului fiscal al contribuabilului

Utilizand certificatul digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, contribuabilii isi pot accesa online datele continute in dosarele fiscale. Concret, dupa obtinerea certificatului digital, trebuie urmati cativa pasi:

 1. Se completeaza documentul de confirmare si se transmite catre furnizorul certificatului digital, urmand procedura descrisa aici.
 2. Documentul de confirmare semnat de furnizor se incarca pe portalul ANAF, in sectiunea Declaratii electronice > Acces controlat la dosarul contribuabilului, optiunea Inregistrare certificate calificate.
 3. Se tipareste, se semneaza si se stampileaza formularul 152 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat prin care se obtine dreptul de a accesa electronic informatiile in baza certificatului calificat.” generat de portalul ANAF.
 4. Nota privind imputernicirea de la contribuabil: daca titularul certificatului calificat nu este reprezentantul legal al contribuabilului reprezentat, va prezenta documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului.

  Daca titularul certificatului are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, va prezenta documentul care atesta aceasta calitate, in original si copie (documentul poate fi Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau Statutul societatii comerciale).

 5. Formularul 152, imputernicirea si actul de identitate in original se prezinta la orice unitate fiscala

Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face in termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentatiei la organul fiscal, printr-un mesaj transmis prin e-mail, pe adresa comunicata in formularul 152.

Intrucat domeniul Yahoo nu accepta e-mail-urile transmise de domeniul mfinante, se recomanda ca in relatia cu ANAF sa se utilizeze adrese de e-mail apartinand altor domenii decat Yahoo.com

Revocarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la dosarul contribuabilului se poate face prindepunerea la ANAF a formularului 153.

Certificatul digital calificat necesar accesarii online a dosarelor fiscale poate fi achizitionat, la pretul de 47 de euro fara TVA, de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

In relatia cu ANAF, certificatul poate fi folosit, de asemenea, pentru depunerea declaratiilor fiscale pentru un numar nelimitat de societati, cu conditia inregistrarii lui in sistemul ANAF, prin depunerea declaratiei 150 si a documentatiei aferente (vezi aici cum inregistrezi certificatul digital in sistemul ANAF).

Totodata, certificatul digital calificat poate fi utilizat in relatia cu institutii precum CNAS (pentru transmiterea raportarilor lunare si emiterea retetelor electronice), Monitorul Oficial, Depozitarul Central, CSSPP, ONRC, cat si pentru participarea la licitatii prin SEAP sau pentru semnarea oricarui tip de document electronic in relatia cu partenerii de afaceri.

Declaratiile fiscale care trebuie depuse in aprilie 2013

In luna aprilie, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, dupa caz, aproape 20 de obligatii fiscale. Termenele de depunere sunt zilele de 5, 10, 15 si 25 aprilie.

Vineri, 5 aprilie 2013, este ultima zi in care poate fi depusa:

Declaratia de mentiuni 092 – trebuie depusa de catre persoanele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna martie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

Miercuri, 10 aprilie 2013, este termenul limita pentru urmatoarele 4 declaratii fiscale:

 • Declaratia 010 – o depun persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Declaratia 020 – o depun persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Declaratia 070 o depun persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 • Declaratia 096 – trebuie depusa de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Luni, 15 aprilie 2013, este ultima zi in care pot fi depuse:

 • Situatia livrarilor de tigarete aferenta lunii martie – o depun antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite din luna martie – o depun operatorii economici care au autorizatie de utilizator final;
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor aferenta lunii martie – o depun antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii;
 • Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna martie – o depun antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice aferenta lunii martie – o depun operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna martie – o depun destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie aferente lunii martie – le depun antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Ziua de joi, 25 aprilie, este termenul limita pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii fiscale:

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – o depun persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a caror perioada fiscala este luna/trimestrul si care in luna martie 2013/trimestrul I au avut o cifra de afaceri mai mare de 2250000 lei.
 • Declaratia 100 – privind obligatiile de plata la bugetul de stat aferente lunii martie
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii martie 2012.
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
 • Declaratia 300, decont de taxa pe valoarea adaugata, aferent lunii martie 2012
 • Declaratia 301, econt special de taxa pe valoarea adaugata.
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata -o depun persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat
 • Declaratia 390 VIESprivind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru luna martie 2013
 • Declaratia 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national pentru luna martie 2013 – o depun platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394, toate cu termenul de depunere la 25 aprilie 2013 pot fi depuse online pe baza certificatului digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

certSIGN, cel mai mare furnizor de certificate digitale din Romania livreaza gratis certificatul digital calificat oriunde in tara si ofera suport tehnic specializat disponibil nonstop atat pentru instalarea si utilizarea, cat si pentru reinnoirea certificatului digital.