Declaratiile fiscale care trebuie depuse pana la 25 iulie 2013

Joi, 25 iulie 2013, este termenul limita de depunere pentru un numar de 12 declaratii fiscale. Mai mult de jumatate dintre ele pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat.

Care sunt aceste declaratii

 • Declaratia 097 – notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. O depun persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare a caror perioada fiscala este luna sau trimestrul si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna iunie sau trimestrul II 2013;
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrialpentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013;
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, cu termen trimestrial se completeaza de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica;
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligatiile aferente lunii iunie/trimestrului II 2013;
 • Declaratia 208 – declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. O depun notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate in semestrul I al anului 2013;
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2013;
 • Declaratia 300 – decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013 formular 300. Obligativitatea depunerii declaratiei 300 revine si contribuabililor care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA pana la 10 iunie 2013;
 • Declratia 301 – decontul special de taxa pe valoarea adaugata – o depuncontribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata;
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal care au efectuat in perioada in care nu au avut cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata TVA;
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna iunie 2013;
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna iunie 2013 de catre platitorii de TVA.

Contribuabilii care detin un certificat digital calificat pot depune online declaratiile D100, 104, D112, D208, D300, D301, D390 VIES si D394.

Certificatul digital poate fi achizitonat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, la pretul de aproximativ 47 de euro fara TVA. Pe baza lui, pot fi depuse declaratiile fiscale pentru un numar nelimit de societati.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, ofera posibilitatea clientilor de a obtine o reducere de pana la 100% la reinnoirea certificatului digital.

Declaratiile fiscale care trebuie depuse in luna iulie

In luna iulie contribuabilii trebuie au de indeplinit un numar de 24 de obligatii fiscale. Printre acestea se numara si cateva declaratii fiscale care pot fi depuse online pe baza kitului de semnatura electronica extinsa.

Primul termen de depunere este in ziua de vineri, 5 iulie, data pana la care poate fi depusadeclaratia 092 – declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Miercuri, 10 iulie, este termenul de depunere pentru alte 4 declaratii fiscale:

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;
 • Declaratia 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.

Luni, 15 iulie, este ultima zi de depunere pentru:

 • Situatia livrarilor de tigarete in iunie;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna iunie;
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna iunie;
 • Situatia cu privire la produsele accizabile aferenta lunii iunie;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna iunie;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna iunie;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna iunie;

Ce declaratii fiscale trebuie depuse pana la 25 iulie:

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare;
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
 • Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor;
 • Declaratia 112 – declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
 • Declaratia 208 – declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatateobtinute de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania;
 • Declaratia 300 – decont de TVA, cu termen lunar/trimestrial pentru obligatiile bugetului de stat;
 • Declaratia 301 – decontul special de taxa pe valoarea adaugata;
 • Declaratie 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata. O depun persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal;
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna iunie 2013.
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national.

Mai mult de jumatate dintre declaratiile cu termenul de depunere la 25 iulie pot fi depuse online, pe baza kitului de semnatura electronica extinsa. Mai exact, contribuabilii pot depune online urmatoarele declaratii: D100, D104, D112, D208, D300, D301, D390 VIES si D394.

Kitul de semnatura electronica extinsa, format dintr-un certificat digital calificat si toate aplicatiile necesare instalarii si utilizarii certificatului digital, poate fi achizitonat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, la pretul de aproximativ 47 de euro fara TVA.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, ofera posibilitatea clientilor de a obtine o reducere de pana la 100% la reinnoirea certificatului digital.

ANAF a modificat declaratia 112

Softul A de generare a declaratiei 112 (declaratia unica) a fost modificat la sfarsitul lunii iunie de catre ANAF, noul formular urmand a fi utilizat pentru declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iunie 2013, cu termen de declarare la 25 iulie 2013.

Actualizarea PDF-ului a fost necesara datorita modificarilor suferite de contributia de asigurare pentru accidentele de munca, contributie care se raporteaza in declaratia 112 -declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Declaratia 112 trebuie depusa pana joi, 25.07.2013, de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit.a) si b) de catre entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) din aceeasi lege, precum si de catre orice plǎtitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Depunerea declaratiei 112 se realizeaza online, pe baza kitului de semnatura electronica extinsa, format dintr-un certificat digital calificat si toate aplicatiile necesare instalarii si utilizarii certificatului digital.

Kitul de semnatura electronica poate fi obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare si permite depunerea, timp de un an, a unui numar nelimitat de formulare pentru oricate societati.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, ofera posibilitatea clientilor de a obtine o reducere de pana la 100% la reinnoirea certificatului digital.