Declaratiile fiscale care trebuie depuse in luna septembrie

In luna septembrie, contribuabilii au de indeplinit, dupa caz, un numar de 36 de obligatii fiscale, cu termene-limita in zilele de 6, 10, 16, 25 si 30 septembrie.

Vineri, 6 septembrie este termenul de depunere pentru declaratia 092 – declaraţie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Marti, 10 septembrie este ultima zi in care pot fi indeplinite mai multe obligatii fiscale:

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscală/declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 • Declaratia 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate
 • Plata taxei hoteliere si depunerea declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera

Luni, 16 septembrie, este termenul de depunere pentru:

 • Declaratia intrastat
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie
 • Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile
 • Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate in luna de raportare

Miercuri, 25 septembrie, este termenul limita pana la care pot fi indeplinite nu mai putin de 16 obligatii fiscale

 • Declaratia 097 – Notificarea privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de TVA pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.)
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta
 • Platile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului 3 al anului 2013
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole

Luni, 30 septembrie, este ultima zi de depunere pentru:

 • Declaratia 313 – Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
 • Declaratia 318 – Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul Fiscal

Folosind certificatul digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare, pot fi depuse online declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394, toate cu termenul de depunere la 25 septembrie.

certSIGN, cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania, ofera posibilitatea clientilor de a obtine o reducere de pana la 100% la reinnoirea certificatului digital.

Lasă un răspuns