Declaratiile fiscale care trebuie depuse in ianuarie 2014

Conform calendarului fiscal publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in ianuarie 2014 contribuabilii au de indeplinit, dupa caz, nu mai putin de 46 de obligatii fiscale, in zilele de 9, 10, 15, 21, 27 si 31 ianuarie.


Joi, 9 ianuarie 2014, este data pana la care poate fi depusa declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Cine depune declaratia 092


Vineri, 10 ianuarie 2014, este ultima zi in care poate fi depusa declaratia 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal.

Cine depune declaratia 096


Miercuri, 15 ianuarie 2014,  este termenul de indeplinire pentru 16 obligatii fiscale:

 • Depunerea declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu
 • Depunerea declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Depunerea declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Depunerea declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2014
 • Depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi
 • Depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat
 • Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna  pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta
 • Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie pentru luna precendenta
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie   sau navigatie  Formular pentru luna precendenta
 • Depunerea  situatiei privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Depunerea evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Depunerea declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul in curs

Luni, 21 ianuarie 2014, este data pana la care poate fi depus decontul special de taxa pe valoarea adaugata  pentru trimestrul precedent (sistem VOES) de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile


Luni, 27 ianuarie 2014, este termenul limita de indeplinire pentru un numar de 21 de obligatii fiscale:

 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2014 si a modului de determinare a acesteia.
 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Depunerea declaratiei 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent
 • Depunerea declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Depunerea declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Depunerea declaratiei 208 – declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent
 • Depunerea declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane  angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Depunerea declaratiei 225 privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent
 • Depunerea declaratiei 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Depunerea declaratiei 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta
 • Depunerea declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Depunerea declaratiei 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal
 • Depunerea declaratiei 390 VIES recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta
 • Depunerea declaratiei 394 informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)
 • Depunerea cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular pe trimestrul precedent
 • Depunerea cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent
 • Depunerea declaratei 097 – notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului  in care s-au aprobat situatiile financiare anuale
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc.
 • Depunera  notificarii  in situatia in care s-a depasit plafonul de 2.250.000 lei

Vineri, 31 ianuarie 2014, este ultima zi in care pot fi indeplinite urmatoarele obligatii fiscale:

 • Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni privind schimbarea optiunii pentru depunerea Declaratiei 112  privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Depunerea declaratiei 010 de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Depunerea cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real, odata cu depunerea declaratiei 220 privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul in curssau

  depunerea cererii pentru renuntarea in anul 2014 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi.

 • Depunerea declaratiei 220 privind venitul estimat / norma de venit
 • Depunerea notificarii privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit  Formular 012
 • Depunerea declaratiei 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Declaratiile 100, 112, 208, 300, 301, 390 VIES si 394, toate cu termenul de depunere in data de 27 ianuarie 2014, pot fi depuse online utilizand certificatul digital calificat achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cel mai mare furnizor din Romania, certSIGN, livreaza certificatul digital gratis oriunde in tara si ofera clientilor sai posibilitatea reinnoirii certificatelor, mai rapid si mai ieftin, online.

De asemenea, clientii certSIGN beneficiaza de suport tehnic disponibil permanent pentru rezolvarea la orice ora a problemelor intampinate la instalarea sau utilizarea certificatului digital calificat.

Lasă un răspuns