Declaratiile fiscale pe care trebuie sa le depui in decembrie 2016

In decembrie, trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 30 de obligatii fiscale.Mai multe dintre aceste obligatii pot fi indeplinite online, utilizand un certificat digital calificat.

In continuare va prezentam obligatiile lunii decembrie si cum pot fi indeplinite.

8 decembrie 2016

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

12 decembrie 2016

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

15 decembrie 2016

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta (EMCS-RO STOCURI)
 • Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta (EMCS-RO STOCURI)
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta (EMCS-RO STOCURI)
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate aferenta primei rate
 • Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole

21 decembrie 2016

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Declaratia 390 VIES recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator
 • Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului urmator
 • Plata trimestriala a contributiei de asigurari sociale de sanatate
 • Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. __ 2016
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta

26 decembrie 2016

 • Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.

30 decembrie 2016

 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns