Declaratiile fiscale care trebuie depuse in mai 2017

Obligatiile fiscale ale lunii mai trebuie indeplinite, dupa caz, pana in zilele de 2, 8, 10, 15, 25, 30 si 31 mai. Cateva dintre pot fi indeplinite online, utilizand certificatul digital calificat.

Marti, 2 mai 2017

 • Declaratia 120 – decont privind accizele pentru anul precedent
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente
 • Situatiile financiare pentru anul 2016,
 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal,

Luni, 8 mai 2017

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Miercuri, 10 mai 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscal / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,
  Declaratia 020 de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice romane,
 • Declaratia 070 de inregistrare fiscala / de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori,
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole,
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Luni, 15 mai 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta,
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta,
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta,
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta,
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precedenta),
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta– produse energetice,
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice,
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precedenta,
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.

Joi, 25 mai 2017

 • Declaratia 097 – notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare / incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare,
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat,
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate,
 • Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania pentru fiecare categorie si sursa de venit, pentru anul precedent,
 • Declaratia 201 privind veniturile realizate din strainatate,
 • Declaratia 220 privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs,
 • Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs,
 • Declaratia 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale,
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta,
 • Declaratia 230 privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii,
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta,
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal,
 • Declaratia 390VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta,
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul anterior,
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta,
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta,
 • Plata impozitului pe constructii,
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta,
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta.

Marti, 30 mai 2017

 • Situatiile financiare pentru anul 2016,
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente.

Miercuri, 31 mai 2017

 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si situatiile financiare pot fi depuse online, utilizand certificatul digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns