Declaratiile fiscale care trebuie depuse in august 2017

In luna august, trebuie indeplinite, dupa caz, nu mai putin de 31 de obligatii fiscale. Cateva dintre aceste obligatii pot fi indeplinite online, utilizand certificatul digital.

Luni, 7 august 2017

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Joi, 10 august 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
  Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori;
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole;
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Miercuri, 16 august 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta;
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta;
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta;
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta;
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice;
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta;
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna … anul …, pentru luna precendenta;
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta.

Vineri, 25 august 2017

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare;
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – pentru luna precedenta;
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta;
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata;
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta;
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / regularizarea taxei pe valoarea adaugata;
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta;
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul anterior;
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta;
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta;
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta;
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta.

Miercuri, 30 august 2017

 • Declaratia informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015).

Joi, 31 august 2017

 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 si VIES pot fi depuse online, utilizand certificatul digital obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns