Declaratiile fiscale care trebuie depuse in ianuarie 2018

In ianuarie 2018, trebuie indeplinite peste 40 de obligatii fiscale. Printre ele sunt si cateva declaratii fiscale pe care contribuabilii le pot depune online, utilizand certificatul digital calificat.

Miercuri, 3 ianuarie 2018

 • Declaratia informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare din perioada precedenta

Marti 9 ianuarie 2018

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Miercuri 10 ianuarie 2018

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori

Luni 15 ianuarie 2018

 • Declaratia privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
 • Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Declaratia privind achizitiile / livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . .
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta

Luni, 22 ianuarie 2018

 • Declaratia 089 pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

Joi, 25 ianuarie 2018

 

 • Declaratia 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent
 • Declaratia 097 – notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna sau trimestrul precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Declaratia 390VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent
 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2017 si a modului de determinare a acesteia.
 • Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta
 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Marti 30 ianuarie 2018

 • Declaratia informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente
 • Declaratia informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente

Miercuri, 31 ianuarie 2018

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
 • Declaratia 012 – notificare privind modificarea sistemului anual / trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 • Declaratia 108 – declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante
 • Declaratia 220 privind venitul estimat / norma de venit
 • Declaratia 600 privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii
 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal

Declaratiile 100, 112, 300, 301 si 390 VIES pot fi depuse online, cu ajutorul certificatului digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns