13 octombrie – data limită de depunere a cererilor de finanțare pentru retehnologizare

Cererile de finanțare pentru obținerea de granturi în vederea retehnologizării pentru agenții economici din industria alimentară și construcții, pot fi depuse între 7 și 13 octombrie 2022.


Potrivit Ghidului Solicitantului, publicat de AM POC, beneficiarii granturilor de până la 500.000 Euro pentru investiții destinate retehnologizării, trebuie să utilizeze minim 10% din sumele obţinute pentru cheltuieli cu transformarea digitală. Semnătura electronică calificată și arhivarea electronică se înscriu în aceste tipuri de cheltuieli eligibile.

Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMM Recover începând cu data de 28 septembrie 2022 (preînscriere) iar din 7 octombrie 2022, ora 10:00 şi până pe 13 octombrie 2022, ora 23:59:59 se vor realiza înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare în aceeaşi aplicaţie electronică, împreună cu toate celelalte documente solicitate prin Ghidul Solicitantului.


Depunerea cererilor de finanţare se va realiza exclusiv online prin sistemul IMM Recover, fiind necesară deţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică.