Semnătura electronică pentru profesiile liberale

Indiferent de domeniul de activitate sau de tipul documentului semnat, atunci când vorbim despre acte oficiale, putem cu uşurinţă da valoare juridică semnăturii electronice folosind semnătura electronică calificată.


Atât în sectorul public cât și în cel privat, organizaţii de profesii liberale găsim în toate segmentele economice din România:
• domeniul tehnic – evaluatori, auditori, experţi tehnici, arhitecţi, constructori auto etc.
• sectorul juridic – executori judecătoreşti, avocaţi sau practicieni în insolvenţă etc.
• domeniul economic – experţi contabili şi contabili autorizaţi, consultanţi fiscali etc.
• domeniul sănătăţii – medici generalişti, specialişti, farmacişti, asistenţi, medici stomatologi etc.


Contabilii și medicii au fost primii care au semnat electronic documentele în relația cu instituții ale statului precum ANAF sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate.


Pe lângă documentele specifice fiecărui domeniu al profesiilor liberale, semnătura electronică calificată eficientizează activitatea de zi cu zi a acestora, deoarece procesele organizației sunt transformate din fizic în digital. Aici vorbim despre documente în relația cu filialele organizației, cu membrii, cu partenerii sau furnizorii.


Mai exact, semnătura electronică calificată se dovedeşte un instrument extrem de util în cazul următoarelor:
• eliberarea documentaţiilor de specialitate/autorizaţiilor: prin aplicarea semnăturii calificate şi/sau a sigiliului electronic;
• documente unidirecţionale: eliberarea certificatelor de membru, adeverinţelor, înştiinţărilor, somaţiilor de plată, notificărilor etc.;
• semnarea electronică a documentelor în cadrul organizaţiei (uniuni/ colegii/ asociaţii) şi în relaţia cu clienţii, partenerii, colaboratorii etc.;
• comitete şi proiecte: semnarea electronică a proceselor verbale şi a documentelor rezultate în urma şedinţelor/hotărârilor din consiliul de administraţie, filiale, centre regionale, decizii ale comitetului director etc.

Cazier judiciar electronic, cu semnătură electronică calificată

Cazierul judiciar va putea fi eliberat gratuit, în format electronic, folosind semnătura electronică calificată, conform Legii nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, promulgată prin Decretul nr. 2/2023 în Monitorul Oficial.


Potrivit actului normativ, “La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”.


Măsura se va aplica, cel mai probabil din luna iulie 2023.

Documentele semnate electronic, acceptate de către instituțiile publice

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, prevede ca, începând cu 4 iulie 2023, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.


Atenție atunci când alegem tipul semnăturii! Semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură electronică echivalent cu semnătura olografă, conform Regulamentului eIDAS 910/2014.


În aplicația gratuită Adobe Acrobat Reader puteți verifica dacă o semnătură are la bază un certificat calificat urmărind:
• indicarea sursei informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)” (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);
• marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată;
• bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid” (semnat și toate semnaturile sunt valide).