Semnătura electronică pentru profesiile liberale

Indiferent de domeniul de activitate sau de tipul documentului semnat, atunci când vorbim despre acte oficiale, putem cu uşurinţă da valoare juridică semnăturii electronice folosind semnătura electronică calificată.


Atât în sectorul public cât și în cel privat, organizaţii de profesii liberale găsim în toate segmentele economice din România:
• domeniul tehnic – evaluatori, auditori, experţi tehnici, arhitecţi, constructori auto etc.
• sectorul juridic – executori judecătoreşti, avocaţi sau practicieni în insolvenţă etc.
• domeniul economic – experţi contabili şi contabili autorizaţi, consultanţi fiscali etc.
• domeniul sănătăţii – medici generalişti, specialişti, farmacişti, asistenţi, medici stomatologi etc.


Contabilii și medicii au fost primii care au semnat electronic documentele în relația cu instituții ale statului precum ANAF sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate.


Pe lângă documentele specifice fiecărui domeniu al profesiilor liberale, semnătura electronică calificată eficientizează activitatea de zi cu zi a acestora, deoarece procesele organizației sunt transformate din fizic în digital. Aici vorbim despre documente în relația cu filialele organizației, cu membrii, cu partenerii sau furnizorii.


Mai exact, semnătura electronică calificată se dovedeşte un instrument extrem de util în cazul următoarelor:
• eliberarea documentaţiilor de specialitate/autorizaţiilor: prin aplicarea semnăturii calificate şi/sau a sigiliului electronic;
• documente unidirecţionale: eliberarea certificatelor de membru, adeverinţelor, înştiinţărilor, somaţiilor de plată, notificărilor etc.;
• semnarea electronică a documentelor în cadrul organizaţiei (uniuni/ colegii/ asociaţii) şi în relaţia cu clienţii, partenerii, colaboratorii etc.;
• comitete şi proiecte: semnarea electronică a proceselor verbale şi a documentelor rezultate în urma şedinţelor/hotărârilor din consiliul de administraţie, filiale, centre regionale, decizii ale comitetului director etc.

Lasă un răspuns