Declaratiile fiscale pe care trebuie sa le depui in aprilie 2018

In luna aprilie trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 35 de obligatii fiscale. Mai multe dintre ele pot fi indeplinite online, folosind certificatul calificat.


Luni, 2 aprilie 2018

 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal
 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscal / declaratie de mentiuni / declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
  sau
  Declaratia 700 pentru inregistrarea / modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal

Marti, 10 aprilie 2018

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscal / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscal / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscal / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori
 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania
 • Declaratia 700 – declaratie pentru inregistrarea / modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal.

Luni, 16 aprilie 2018

 • Declaratia 600 privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precedenta
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . . – (pentru luna precedenta)

Vineri, 20 aprilie 2018

 • Declaratia speciala de taxa pe valoare adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Marti, 24 aprilie 2018

 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent

Miercuri, 25 aprilie 2018

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna sau trimestrul precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedent
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedent
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabileal caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Plata anticipata privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului anterior
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedent
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta

Luni, 30 aprilie 2018

 • Declaratia 120 – decont privind accizele pentru anul precedent
 • Cerere de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal
 • Declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente

Declaratiile 100, 101, 112, 120, 300, 301, 307, 311, 390 VIES si 700 pot fi depuse online, cu ajutorul certificatului digital calificat obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns